Leren en Ontwikkelen

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel. Door de snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de complexer wordende zorg zijn zorgorganisaties en onderwijsinstellingen aan zet om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven.

Onze ambities

Minimaal 20 organisaties doen actief mee aan de regionale strategische opleidingsplanning inclusief inzet op de thema’s ‘meer en anders opleiden’.

30% van de organisaties heeft haar opleidingsdoelstellingen voor 2022 vanuit een strategische personeelsplanning gedefinieerd. De begeleiding is verbeterd en efficiënter zodat de uitstroom tijdens de opleiding vermindert.

Binnen het netwerk samen Voor Betere Zorg pakken we diverse projecten op. Lees op deze pagina meer over de projecten.

Verpleegkundige-9-smalls1
undraw_events_trans.png

Regionale strategische opleidingsplanning

Opleiders binnen zorgorganisaties buigen zich over de vraag: leiden we voldoende en goed op voor de toekomstige zorgvraag?

Het volwassenonderwijs

Door stil te staan bij de kenmerken en behoeften van de volwassen leerder, de bijbehorende leeromgeving en de organisatie van het leren, is een gezamenlijke basis gelegd voor regionale onderwijsinnovatie.

‘Volwassen studenten halen voldoening uit het leren als de inhoud en de vorm van het onderwijs relevantie heeft voor toepassing in de werkpraktijk en er voort gebouwd wordt op hun aanwezige kennis en vaardigheden.’ In 2019 is op basis van deze input vanuit 13 zorgorganisaties een ‘Ontwikkeldocument Visie Volwassenenonderwijs’ opgesteld die de basis is voor gezamenlijke regionale onderwijsinnovatie.

De visie wordt geactualiseerd met verschillende stakeholders tijdens bijeenkomsten waar opleiden op de agenda staat. We brengen deze in bij overleggen met regionale en landelijke onderwijs-stakeholders.
 
In 2021 buigen we ons over de toekomstvisie ten aanzien van het onderwijs aan jongeren.
afbeelding_over ons

‘Volwassen studenten halen voldoening uit het leren als de inhoud en de vorm van het onderwijs relevantie heeft voor toepassing in de werkpraktijk en er voort gebouwd wordt op hun aanwezige kennis en vaardigheden.’

Conclusie van het Netwerk Opleiden van samen Voor Betere Zorg

Anders opleiden, innoveren en experimenteren

Ons streven is dat de inhoud, organisatie en methodiek van opleidingen voldoende aansluit bij de leerbehoeftes van de studenten.  Dat we opleidingen aan willen laten sluiten bij ontwikkelingen als  ‘anders werken’ en ‘veranderende zorgvraag’ is een vanzelfsprekendheid.

Het bieden van goede studentenbegeleiding

Veel studenten, jongeren, door- en zij-instromers hebben zin in een opleiding en een baan in de zorg. Studenten die starten met hun opleiding moeten dit met plezier afronden en als goed opgeleide zorgprofessional hun draai vinden. Zorg- en onderwijsorganisaties zijn samen aan zet om de rode loper voor hen uit te leggen.

Foto Audrey van Schaik

'Wij verwelkomen studenten die zin hebben in een opleiding voor een zorgberoep en met een diploma of erkende competenties in de zorg aan de slag willen. Maar eigen skills meebrengen en willen blijven leren is net zo belangrijk. Werken in de zorg biedt veel ruimte tot ontwikkeling.'

Audrey van Schaik, voorzitter Raad van Bestuur Kennemerhart

Wilma

Wilma Jansen

senior adviseur arbeidsmarkt en onderwijs