Regionale Strategische Opleidingsplanning

Lees hier meer over het belang van strategische opleidingsplanning in onze regio.

Opleiders van zorgorganisaties: leiden we voldoende en goed op voor de toekomstige zorgvraag?

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de samenwerking rond opleiden. Opleiders binnen zorgorganisaties trekken samen op bij het ‘meer’ en ‘anders’ opleiden in het mbo, hbo en wo. Zij zoeken hierbij richting en houvast. Vanuit elkaars en eigen opleidingsdoelstellingen, met inhoudelijk en cijfermatige onderbouwing, worden groei-ambities gebundeld in een Regionale Strategische Opleidingsplanning.

Gezamenlijk richting en houvast

De Strategische Opleidingsplanning (SOP) is een hulpmiddel bij het gesprek binnen zorgorganisaties, in afstemming met HR over de Strategische Personeelsplanning (SPP). Zorgorganisaties brengen hun SOP ook in bij gesprekken over concrete samenwerkingen. Men vindt op basis van het meer-jaren-beeld richting en houvast om gezamenlijke innovaties op te pakken, om een krachtige vraag te stellen aan de onderwijsorganisaties en om opleidingsactiviteiten gezamenlijk uit te voeren.

Opleidingsambities

samen Voor Betere Zorg brengt de opleidingsambities van de individuele zorgorganisaties en van de regio in kaart. Voor hoeveel mbo-studenten (BOL en BBL) en hoeveel hbo-studenten (stagiaires en duaal) hebben we de komende drie jaar plaats? En hoeveel eerstejaarsstudenten heten we welkom in de zorg?

Samengebracht in het RSOP-format

Aan de Regionale Strategische Opleidingsplanning (RSOP) werken op dit moment 21 zorgorganisaties mee. Alle deelnemende organisaties vullen jaarlijks het RSOP-format van samen Voor Betere Zorg in. Enerzijds om inzicht te krijgen in hun voorgenomen opleidingsaantallen voor de komende drie jaar en anderzijds om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om anders op te leiden.

Deze gegevens worden samengebracht tot een Regionale Opleidingsplanning en volgens de PDCA- cyclus besproken tijdens bijeenkomsten van het ‘Netwerk Opleiden ’ en‘Toekomstgericht Opleiden’. Jaarlijks wordt het RSOP-format geactualiseerd en krijgen recent ontworpen trajecten en leereenheden of trajecten voor specifieke doelgroepen een plaats.

De uitvraag naar de inzet op voldoende goede studentbegeleiders en het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals is in 2021 aan het format toegevoegd.

Wilma

Wilma Jansen

Senior adviseur arbeidsmarkt en onderwijs