Anders opleiden, innoveren en experimenteren

Lees hier meer over onze aanpak en resultaten

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Ons streven is dat de inhoud, organisatie en methodiek van opleidingen voldoende aansluit bij de leerbehoeftes van de studenten.  Dat we opleidingen aan willen laten sluiten aan bij ontwikkelingen als  “Anders Werken” en “veranderende zorgvraag” is een vanzelfsprekendheid.

Hoe doen we dat?

Binnen het Netwerk Opleiden komen we elke zes weken bijeen om de actualiteit, ideeën, knelpunten en gezamenlijke acties voor ogen te nemen. Desgewenst starten enkele organisaties met elkaar rond een specifiek doel een ‘Coalitie’.  We delen kennis, leren van elkaar, helpen en inspireren elkaar. We formuleren gezamenlijke vragen en brengen die in binnen regionale overleggen met relevante regionale of landelijke stakeholders, zowel met mbo en hbo onderwijsorganisaties als het ROC Nova College, Hogeschool Inholland en ook SBB en particuliere opleiders. We richten ons op alle zorgsectoren, soms op een specifieke sector. Zo slaan op dit moment GZ en Jeugdhulporganisaties  in afzonderlijke overleggen de handen ineen. Gepersonaliseerd leren, werkplekleren, maatwerk en eigentijdsonderwijs bevordert het succes en voorkomt uitval.

SBB in beeld

Binnen netwerken bundelen we gezamenlijk de krachten en focussen we op innovatieve oplossingen. Zo blijven we kwalitatief goede zorg nu en in de toekomst leveren. 

 

In de programmalijn Leren & Ontwikkelen is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt essentieel. Maar wie nemen er nou precies aan het Ontwikkelnetwerk van Leren & Ontwikkelen deel?

 

 

In deze video stelt Adviseur Praktijkleren Marjet Afman van SBB zich voor en vertelt ze hoe ze het samenwerkingsverband in de regio ervaart. Kijk je mee?

Waar doen we het voor?

  • We creëren onderwijstrajecten die aansluiten op de visie ten aanzien van volwassenen onderwijs in onze regio.
  • We creëren samen met onderwijsorganisaties nieuwe trajecten zoals Versneld BBL verpleegkunde voor door- en zijinstromers en het Innovatietraject Maatschappelijke Zorg.
  • We creëren trajecten voor specifieke doelgroepen als zijinstromers en anderstaligen.
  • We ontwikkelen een beeld van de waarde en mogelijkheid van Learning Experience Platform (LXP) voor regionaal gebruik.
  • We houden zicht op landelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij het SBB en de Nationale Zorgklas.
 
 
Wilma

Wilma Jansen

Senior adviseur arbeidsmarkt en onderwijs