E-magazine Juiste Zorg op de Juiste Plek

Inspiratie en samenwerking stimuleren de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het juiste moment

Als programmacoördinator Zorg en Welzijn sprak Helen Passchier de afgelopen maanden met veel mensen van verschillende organisaties van ons netwerk samen Voor Betere Zorg. Dat leverde een rijke input op in tekst, beeld en bovenal mooie gesprekken. Bij het verzamelen van informatie rond de best practices de Juiste Zorg op de Juiste Plek, werd al snel duidelijk hoe divers de samenwerking rond dit thema is en hoeveel raakvlakken het met andere gebieden/domeinen heeft. Zo ook de overige thema’s van samen Voor Betere Zorg: Arbeidsmarkt in Balans, Inclusieve
Samenleving en Sociale en Technologische Innovaties.

Lees het e-magazine met inspirerende voorbeelden van Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Deel je best practice, leer en inspireer elkaar

Het ophalen van best practices zorgt ervoor dat we kennis delen en inzicht krijgen in elkaars initiatieven. Welke verbindingen met andere thema’s en activiteiten zijn er nog meer mogelijk? En zijn daar ook al best practices in ontwikkeld? Vragen die wij met nieuwsgierigheid tegemoet treden en waar we graag over in contact komen met jullie, zodat we dit ook weer verder kunnen delen binnen ons regionale netwerk. Dus heb je een best practice waar je trots op bent, mail of bel Helen Passchier!

Jouw initiatief in een volgend e-magazine?

Heb je zelf een mooi initiatief dat je onder de aandacht wilt brengen, neem dan contact op met samen Voor Betere Zorg (Helen Passchier) en wellicht staat jouw verhaal in een volgend e-magazine.

Meer over ons netwerk

Lees hier meer over de voordelen van deelnemen. Over onze visie, missie, strategie en organisatie.

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Helen Passchier

Programmamanager Zorg en Sociaal Domein