Ons verhaal

Onze visie, missie en strategie

Visie

Onze complexe maatschappij vraagt om baanbrekende oplossingen

Door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt is de druk om de zorg en welzijn effectief en efficiënt in te richten hoog.

Het is een uitdaging om dit op een maatschappelijk verantwoorde manier te doen waarbij we de menselijke maat niet uit het oog mogen verliezen.

Dat noodzaakt tot een écht andere inrichting van het zorglandschap waarbij co-creatie en gebruik van nieuwe technologie- en ICT-toepassingen een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn.

Missie

Toekomstbestendig bouwen aan de positieve gezondheid van mensen

We willen niet alleen vandaag, maar ook morgen maximaal bijdragen aan een positieve gezondheid van mensen.

Vanuit een andere mindset en manier van werken, waarbij innovatie en co-creatie hand in hand gaan, gaan we samen bouwen aan de toekomstbestendige oplossingen van morgen.

Om tot die noodzakelijke vernieuwing te komen moeten we denken in mogelijkheden, continu in ontwikkeling zijn en actief de samenwerking zoeken.

'De nieuwe strategie biedt hele mooie aanknopingspunten om van samen Voor Betere Zorg dat eigentijdse en innovatieve netwerk van de regio te maken.'

Roel de Bruijn, voorzitter Raad van Bestuur Ons Tweede Thuis, Voorzitter samen Voor Betere Zorg

Strategie 2019-2023: Samen Sterk

Als vereniging kiezen wij samen de thema’s waar wij mee aan de slag gaan en evalueren deze jaarlijks. Wij werken complementair:

Wij zijn aanvullend op bestaande initiatieven en starten kansrijke initiatieven.

We zijn samen verantwoordelijk voor de behaalde resultaten, we werken vanuit eigenaarschap en commitment.

De strategie is samengevat in de brochure Samen Sterk. SAMEN STERK.

 

Grensverleggend

Meer weten over ons?

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Lid worden?

De kosten voor deelname aan de vereniging worden gebaseerd op basis van de loonsom van je personeel in onze regio. In een vrijblijvend gesprek licht onze directeur Ad Warnar graag de voordelen van lidmaatschap toe.