Arbeidsmarktinformatie

Actuele informatie over de regionale arbeidsmarkt is van groot belang voor een goede balans in zorg en welzijn. samen Voor Betere Zorg biedt arbeidsmarktinformatie over de VBZ-regio’s en de Sigra-regio’s.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Zorg en Welzijn neemt voorzichtig weer toe. De instroom neemt toe en de uitstroom af. Toch blijft er een recordaantal vacatures open staan en laten prognoses zien dat de personeelstekorten gaan toenemen omdat demografische veranderingen zorgen voor een toenemende zorgvraag. Zo neemt het aantal inwoners ouder dan 80 jaar toe met 69 % richting 2030. Voor alleen het verplegend, verzorgend en welzijnspersoneel wordt om die reden in 2021 een tekort tussen de 2.500 en 4.900 medewerkers verwacht.

Na 2013 nam het aantal banen in de sector af: er vonden hervormingen plaats. Met name in de VVT nam de werkgelegenheid sterk af, vooral op functieniveau 1 en 2 (assistent en helpende zorg). Door substitutie van tweedelijns naar eerstelijns zorg nam het aantal banen in de ‘huisartsenzorg / overige zorg’ toe. Inmiddels neemt de werkgelegenheid sectorbreed weer toe, en ligt het niveau van het totaal aantal banen in de regio’s van Sigra en VBZ regio hoger dan tien jaar geleden.

De inzet van het aantal zelfstandigen is in de zorg- en welzijnssector toegenomen van 4% naar 11%.

Behoud medewerkers

Hier vind je informatie over het uitstroomonderzoek dat inzicht geeft in de redenen waarom mensen vertrekken.

Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Met meer inzicht in de motieven van vertrekkende medewerkers kunnen organisaties ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegengaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau.

samen Voor Betere Zorg werkt samen met Presearch en de dertien andere samenwerkingsverbanden van Regioplus aan een landelijk doorlopend en digitaal exitonderzoek. Opbrengst van het onderzoek is inzicht en vergelijking op organisatie- regionaal en landelijk niveau. Inmiddels doen al meer dan driehonderd organisaties mee aan het onderzoek. Hierdoor ontstaat waardevolle benchmarkinformatie.

Toolkit scenariodenken

Een pandemie bereikt ons land: het was een radicaal maar plausibel scenario waar we al rekening mee hadden kunnen houden, zeggen scenario-experts. We vinden het belangrijk om alert te zijn op toekomstige onzekerheden en potentiële gevolgen. Daarmee heb je oog voor de duurzaamheid van activiteiten. Om die reden schenken samen Voor Betere Zorg en SIGRA de komende periode extra aandacht aan scenariodenken.

Schijnwerper regionale Strategische Opleidingsplanning

Thema-artikel: Schijnwerper regionale Strategische Opleidingsplanning
Zorgorganisaties spanden zich de afgelopen jaren flink in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen jaren is er nog niet zoveel instroom geweest aan de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Er zijn nieuwe wegen verkend en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. In het artikel Schijnwerper Regionale Strategische Opleidingsplanning lees je een greep van mooie regionale voorbeelden van toekomstgericht opleiden.

Meer weten over ons?

Contactpersoon

Wilfred Geerlings