Vroegtijdige stressherkenning met de HUME

Door Arthur Vonk en Dwayne Dillen van Mentech Innovation

De HUME

De HUME is een emotieherkenningsplatform gebaseerd op wearables en gedragsmodellen in combinatie met machine learning en kunstmatige intelligentie.

Kwaliteit van leven en zorg vergroten
De HUME is een mooi voorbeeld van een technologische zorginnovatie, waarbij in co-creatie en samenwerking met zorginstellingen een oplossing is ontdekt om de cliënt beter te leren begrijpen met als doel om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg te vergroten. Dankzij de HUME kunnen escalaties voorkomen worden en zal er minder uitval bij zorgmedewerkers ontstaan. Bovendien stimuleert de HUME de samenwerking tussen collega’s. De HUME kan ook inzicht geven in je eigen stressniveau als zorgprofessional. Zo word je meer bewust van prikkels die bij jou stress veroorzaken en wordt het makkelijker om dit bespreekbaar te maken.

Op dit moment richt de HUME zich vooral op de verstandelijk gehandicapten en ouderenzorg, met name binnen zorginstellingen. Later verwachten ze hier bredere doelgroepen aan toe te kunnen voegen (denk bijvoorbeeld aan autisme, zorgteam commitment etc.). In de regio Noord-Holland is al ervaring met de Hume bij o.a. De Hartekamp Groep, Philadephia en ’s Heeren Loo.

Ontstaansgeschiedenis
Het idee voor sensor-gebaseerde emotiedetectie is enkele jaren geleden ontstaan door een gebeurtenis binnen Severinus. Een bewoner had ongemak/pijn door een wringende schoen, echter kon hij dit zelf niet goed aangeven.
Pas toen hij bij terugkomst in het woonhuis zijn sloffen aankreeg, werd de link met pijn en wringende schoen gelegd. Deze gebeurtenis inspireerde vrijwilliger Erwin Meinders om een slim sensorsysteem te ontwikkelen waarmee spanning en emoties kunnen worden herkend.

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop wordt de HUME geïntroduceerd. We gaan de twee verschillende toepassingen toelichten om stress te herkennen bij jezelf en/of bij een cliënt. We zullen een voorbeeld uit de praktijk bespreken en tot slot houden we een demonstratie met één of meer vrijwilligers om te laten zien hoe de HUME werkt.