Informatie Corona

 

 

Bijgewerkt op 22 december 2021

'Coronabanen in de zorg' Tweede verlenging subsidieregeling

Vorige week heeft RegioPlus aan het ministerie van VWS geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Op 14 december 2021 maakte het ministerie via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Noodopvang Kinderopvang en Buiten Schoolse Opvang

Kinderopvangorganisaties, zorgorganisaties, landelijke overheid en gemeenten in de regio Kennemerland hebben overlegd over noodopvang kinderen en Buiten Schoolse Opvang (BSO) voor ouders met een cruciaal beroep. Klik op de gele knop voor meer informatie. Vragen? Bel of mail met Wilma Jansen via w.jansen@vbzkam.nl of 06-11688552.

Werven via De Nationale Zorgreserve

Voor het werven van kandidaten voor de coronabanen kun je, naast de bestaande wervingskanalen, ook denken aan de Nationale Zorgreserve. Je kunt een ondersteuningsaanvraag indienen voor extra personeel als je vanwege corona een personeelstekort hebt of verwacht, om continuïteit van zorg te garanderen. Zorgreservisten zijn niet-praktiserende zorgprofessionals bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen óf zorgprofessionals met een nul urencontract. Wil je meer weten of een hulpvraag in dienen ga via onderstaande knop naar de website van de Nationale Zorgreserve.

Kandidaten werven via UWV of Randstad

Voor het werven van kandidaten voor de coronabanen kun je, naast de bestaande wervingskanalen, ook denken aan: Het UWV. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Roy Rijnsburger, Adviseur Werkgevers-diensten, via roy.rijnsburger@uwv.nl. Randstad kan kandidaten voor de coronaprofielen werven. Daarnaast heeft Randstad een opleidings-programma als laagdrempelige instapmogelijkheid voor de zorgsector. Randstad neemt de organisatie over (van werving, selectie tot opleiding) en zorgt dat kandidaten snel inzetbaar zijn op de werkvloer. De kosten worden bijna volledig betaald uit de coronasubsidie waardoor je als organisatie € 1,- per uur betaalt. Meer weten? Neem contact op met Odette van Gaalen, via odette.van.gaalen@nl.randstad.com.
zorg en digitaal

Coronascholing voor zorgprofessionals

Mensen zonder zorgachtergrond die in tijden van Corona in de zorg willen werken, kunnen een korte scholing volgen via de landelijke Nationale Zorgklas. Verder vind je meer informatie over e-learnings. Klik op de button voor meer informatie.

Mentale coaching tijdens corona

Professionals in zorg en welzijn zetten zich met hart en ziel in voor anderen.
Corona zorgt voor extra mentale en fysieke druk. Wil je met een onafhankelijk iemand praten voor een luisterend oor? Maak dan gebruik van de gratis deskundige coaches van ‘Samen sta je sterker’ en/of de Vitaliteitscoaching van HR adviesbureau Dijk & Van Emmerik.

Coronaspreekuur:
Delen van oplossingen

Heb je slimme ideeën rondom de inzet van medewerkers, bijvoorbeeld hoe verkort je het verzuim, hoe kun je vrijwilligers ondersteunende werkzaamheden laten doen, hoe maak je gebruik van zorgbuddy’s, vertel het verder. We nodigen je graag uit om oplossingen van jouw organisatie te delen met je collega’s tijdens het tweede Coronaspreekuur op dinsdag 21 december van 8.30-9.15 uur. Meld je aan via m.fisser@vbzkam.nl.