3 maart | 2022

Voorwaarden derde ronde subsidie-regeling 'coronabanen in de zorg' bekend

Subsidie tijdelijk stopgezet

Verlenging regeling Coronabanen in de zorg tijdelijk opgeschort

1 februari is helaas bekend geworden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk heeft opgeschort. Dit betekent dat zorgaanbieders voorlopig geen aanvraag kunnen doen voor COZO-subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022.

Dit besluit neemt minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. De minister wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van mogelijk misbruik voordat overgegaan wordt tot verlenging van de COZO.

Meer uitleg vind je in de kamerbrief die minister Helder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de signalen van oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling COZO.

Voorwaarden derde ronde subsidie-regeling 'coronabanen in de zorg' bekend

RegioPlus heeft aan het ministerie van VWS geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Het ministerie van VWS heeft informatie gepubliceerd over de verlenging van de subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg’. De nieuwe subsidieperiode loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Wijzigingen subsidieregeling

De voorwaarden en verplichtingen van de subsidieregeling voor 2022 blijven grotendeels hetzelfde als de eerste twee rondes van coronabanen. Naar aanleiding van de verlenging zijn wel een aantal onderdelen verbeterd. De onderstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud:

 • De coronabaan moet op of na 1 januari 2022 zijn gecreëerd. Het moet gaan om een nieuw contract van bepaalde tijd dat op of na 1 januari 2022 ingaat. Dit kan ook een werknemer zijn die eerder een coronabaan vervulde.

 • De voorwaarde dat het contract voor minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden wordt aangegaan, vervalt (de subsidiabele periode blijft maximaal 6 maanden).

 • In het contract moet worden opgenomen dat de aangevraagde subsidie voor begeleiding daadwerkelijk daaraan wordt besteed en ten goede komt aan de werknemer met een coronabaan.

 • In het contract moet expliciet worden vermeld dat het gaat om een coronabaan die met de subsidieregeling tot stand is gekomen.

 • Er kunnen niet meer coronabanen worden aangevraagd dan er werknemers binnen de organisatie zijn.

 • Kan er geen AGB-, WTZi- of Wtza-registratie worden aangeleverd? Dan vragen wij om een bewijs van het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of een gemeente.

Meer informatie over bijvoorbeeld het tijdvak waarin aanvragen kunnen worden ingediend, volgt in januari 2022. De overige regels veranderen niet.

Voor wie

De subsidie kan aangevraagd worden voor een van de onderstaande functies (die een directe link hebben met de impact van de coronacrisis):

 • Coronabaan gastvrouw/-heer
 • Coronabaan zorgassistent/ zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

In de bijlage ‘Taakvoorbeelden’ vind je ter inspiratie een taakinvulling per coronabaan.

De voorwaarden samengevat in 5 punten:
 1. Maximaal 6 maanden
  U kunt in totaal maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2. Minimaal 20 uur per week
  In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn boven formatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling.
 5. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraa wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating/ WTZa-toelatingsvergunning met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan controleren wij of u een WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning heeft. Heeft u ook geen WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning? Dan vragen wij aanvullende bewijsstukken op waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.
Aanvraag indienen

Alle informatie over de verlenging van de subsidie kun je terugvinden op https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg?2

Werven van kandidaten

Voor het werven van kandidaten voor de coronabanen kun je, naast de bestaande wervingskanalen, ook denken aan:

 • De Nationale Zorgreserve. Je kunt een ondersteuningsaanvraag indienen voor extra personeel in het geval je vanwege corona een personeelstekort hebt, of verwacht, om continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Zorgreservisten zijn niet-praktiserende zorgprofessionals bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen óf zorgprofessionals met een nul urencontract. Kijk voor meer informatie op
 • https://nationalezorgreserve.nl/zorgorganisaties/, onderin vind je een aanmeldformulier om een hulpvraag in te dienen.
 • Het UWV. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Roy Rijnsburger, Adviseur Werkgeversdiensten, via roy.rijnsburger@uwv.nl.
 • Het aanbod van Randstad. Randstad kan kandidaten voor de coronaprofielen werven. Daarnaast heeft Randstad een opleidingsprogramma als laagdrempelige instapmogelijkheid richting de zorgsector. Randstad neemt de gehele organisatie over (van werving, selectie tot opleiding) en zorgt dat kandidaten snel inzetbaar zijn op de werkvloer. De kosten worden bijna volledig betaald uit de coronasubsidie waardoor je als organisatie € 1,- per uur betaalt. Meer weten over de mogelijkheden om via coronabanen te werken aan het verhogen van je zij instroom? Neem dan contact op met Odette van Gaalen, opleidingsadviseur Randstad, via odette.van.gaalen@nl.randstad.com.


Coronabanen 2021

Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel verlichting kunnen bieden voor de werkdruk van het vaste personeel. Afgelopen jaar zijn door subsidies van ‘coronabanen in de zorg’ ongeveer 7200 banen gecreëerd en hebben 5000 mensen een opleiding tot zorgondersteuner gevolgd aan de Nationale Zorgklas. In de tweede helft van 2021 werd 56 miljoen euro uitgetrokken voor ‘coronabanen in de zorg’.

Vragen?
Neem contact op met collega Saskia van Hamersveld, Regiocoördinator Infopunt Zorg, 023–303 2790 of s.vanhamersveld@vbzkam.nl. Zij zal je informeren zodra er meer details bekend zijn.