Werken en behoud

In onze regio werken we aan ‘goed werk & goed werkgeverschap’, aan vitale organisaties & vitale medewerkers, aan werkgeluk en het verminderen van  verzuim en uitval.

Onze ambities

In 2021 is het verzuim (regionaal) met 1% verlaagd t.o.v. 2019, waardoor we 500 zorgprofessionals minder hoeven te werven, opleiden en begeleiden.

Het werkplezier en de vitaliteit van de zorgprofessionals is verhoogd, waardoor uitval en uitstroom wordt voorkomen én bijgedragen wordt aan het verhogen van de kwaliteit en continuïteit van de cliëntenzorg.

Kompas 'goed werk & goed werkgeverschap'

‘Applaus is niet genoeg’, aldus RVS in haar advies aan het minsterie van VWS over het waarderen van zorgprofessionals. We zitten in een omslag van problemen bestrijden naar het versterken en waarderen van zorgprofessionals. Om de vicieuze cirkel te doorbreken kiezen we voor een én-én aanpak: problemen aanpakken en tegelijk werk maken van duurzame oplossingen.

 

Samen Voor Betere Zorg heeft met haar leden in de regio het kompas ‘goed werk & goed werkgeverschap’ ontwikkeld. Met het kompas kan je verkennen hoe je weer de balans tussen systeem- en leefwereld herstelt en een kanteling maakt van een negatieve (-) naar een positieve spiraal (+). Samen Voor Betere Zorg faciliteert deze regionale beweging ‘goed werk & goed werkgeverschap’ om te komen tot vitale organisaties & vitale medewerkers. We hanteren daarbij een ontwikkelingsgerichte aanpak en investeren in het integraal ontwikkelen en versterken van zorgprofessionals, teams en organisaties.

Netwerk ‘goed werk & goed werkgeverschap’

Het werken met het kompas ‘goed werk & goed werkgeverschap’ heeft inhoudelijke en procesmatige aspecten. We gaan ontwikkelingsgericht aan de slag en staan stil bij het ontwikkelproces en de processtappen in de organisaties en in de regio. In het netwerk delen we telkens de ervaringen van het actieleerproces (de ‘gezamenlijke reis’) met elkaar en zo leren we van elkaars ervaringen. De data van de bijeenkomsten van het netwerk zijn terug te vinden onder Evenementen.

Masterclass ‘goed werk & goed werkgeverschap’

In het kompas ‘goed werk & goed werkgeverschap’ zijn naast processtappen ook een aantal inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren geformuleerd. Inspiratie is de motor voor verandering. Om te inspireren organiseren we rondom de speerpunten meerdere masterclasses per jaar. De data voor deze masterclasses zijn terug te vinden onder Evenementen.

Netwerk verzuimaanpak

Verzuim was altijd al een aandachtspunt in de zorgsector. Door het coronavirus is het verzuim verder toegenomen. De druk op de sector neemt toe en het verzuim stijgt. Vooral de mentale gezondheid blijft een belangrijk speerpunt.

In het netwerk verzuimaanpak staan we stil bij de aanpak van verzuim in de organisaties van onze regio en we delen ervaringen met elkaar. De data van de bijeenkomsten van het netwerk zijn terug te vinden onder Evenementen.

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Cafer Yigit

Adviseur vitale organisaties & vitale medewerkers

VBZ-RGB-DiapA-PNG-Klein

Leidsevaart 582
2014 HT Haarlem
vbz@vbzkam.nl
023-532 21 51

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Door in te schrijven, stem je in met het privacy statement.