Sociale en technologische innovaties​

Ons netwerk streeft naar toegankelijke en betaalbare zorg door het stimuleren en versnellen van de inzet van slimme zorginnovaties door inspireren, kennisdeling, experimenteren en samenwerking.

Ons innovatienetwerk

samen Voor Betere Zorg is hét interactief strategisch netwerk van zorg & welzijnsorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Onze gedeelde ambitie is om de beste zorg te leveren voor alle inwoners in onze regio. Om deze zorg ook in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden, zijn sociale en technologische innovaties dringend nodig.

Als innovatienetwerk verbinden we zorg & welzijnsorganisaties en andere relevante stakeholders. Tijdens de maandelijkse innovatienetwerk bijeenkomsten delen we kennis en ervaring uit de praktijk, met als doel om van elkaar te leren, te experimenteren en waar nuttig samen te werken. Op die manier willen we de implementatie van slimme zorginnovaties versnellen. Bekijk rechts onze animatie over innovatie.

Speerpunten van het innovatienetwerk

De sociale en technologische zorginnovaties waar we ons in het innovatienetwerk op richten moeten een impact maken op de strategische thema’s: Arbeidsmarkt in Balans, Juiste zorg op de Juiste Plek en Inclusieve Samenleving.

Het innovatienetwerk heeft voor de komende periode de volgende speerpunten vastgesteld.

Innovatiemenukaart

De innovatiemenukaart is ontstaan vanuit de wens van onze leden om een overzicht te hebben van bewezen sociale en technologische zorginnovaties en pilots die lopen of binnenkort starten.

Via de menukaart zie je welke zorginnovaties er in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn en welke organisaties betrokken zijn. Ook vind je hier de zorg- & welzijn- organisaties die al praktijkervaring hebben met de specifieke zorginnovatie. Interesse? Meld je aan en word lid van ons netwerk.

Datagedreven werken in zorg en welzijn

Om in de toekomst de kwaliteit en continuïteit van zorg en welzijn te garanderen, moeten we zorg en welzijn anders met elkaar inrichten. Het gebruik van data en andere digitale vormen van zorg zijn daarbij cruciaal. We kunnen én willen niet meer zonder. Als werkgeverorganisatie Samen Voor Betere Zorg vinden we het belangrijk dat we ons met elkaar richten op datagedreven werken. Vandaar dat wij samen met andere werkgeversorganisaties en samenwerkingsverbanden het initiatief hebben genomen tot een landelijke community rondom datagedreven werken.

Samen digitaal vaardig. Wat kan jij doen? Lees het emagazine.

Leden van samen Voor Betere Zorg en Sigra hebben de krachten gebundeld en werken samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden. Samen willen ze eraan bijdragen dat alle organisaties en cliënten mee kunnen blijven doen, vooral nu de wereld om ons heen verwacht dat er digitaal gewerkt wordt en dit extra digitale vaardigheden vereist. samen Voor Betere Zorg en Sigra hebben daarom het emagazine ‘Samen digitaal vaardig’ gemaakt, waarin kennis en ervaringen gedeeld worden. De nieuwste editie van het emagazine is van januari 2022.

Anders Werken in project baancreatie: werken naar talent

De AWVN, UVW en leden van samen Voor Betere Zorg oriënteren zich in een coproductie op baancreatie. Vanuit arbeidsmarktperspectief is baancreatie interessant, omdat het over functiedifferentiatie en anders werken gaat en dit deuren opent voor arbeidspotentieel dat nu nog niet werkt binnen de zorg. Het draagt tevens bij aan het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier.
Binnen het leernetwerk Baancreatie reikt de AWVN methodieken en experts aan waarmee zorgorganisaties ondersteund worden in het anders inrichten van werkprocessen. Hiermee kunnen ze taken vrijspelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV is betrokken vanuit hun kennis over instrumenten die organisaties kunnen toepassen. Onderstaande organisatie nemen al deel aan de learning community:

  • Hartekamp Groep
  • Ons Tweede Thuis
  • SEIN

Wil je ook aansluiten? Je bent van harte welkom! Neem contact op met Inge Müller via i.muller@vbzkam.nl

Informatiekaart NZa: bekostigen sociale en technologische innovaties

Het is altijd een speurtocht hoe je sociale en technologische zorginnovaties in de langdurige zorg bekostigd kan krijgen. Superfijn dat de nieuwe informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit nu een overzicht geeft van de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van digitale zorg, geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie.

Zorginnovatie VLOG

Het bruist in onze regio van creatieve innovaties en initiatieven met een positieve impact op de zorg. samen Voor Betere Zorg trekt er daarom regelmatig op uit om te zien en te horen wat er bij zorg- en welzijnsorganisaties speelt op innovatief terrein en maakt daar een korte vlog van.

Want goede voorbeelden van zorginnovaties uit de regio, die echt werken en waar anderen ook profijt van kunnen hebben, delen we graag.

AangepastIMG_1295.3

Contact?

Marike Groenendijk

Programmacoördinator Sociale en Technologische zorginnovaties

Ambassadeur

Jean Willem Barzilay

Voorzitter raad van bestuur Sein

Sluit je aan bij ons netwerk

Deelnemende organisaties binnen dit thema

Andere thema’s

De juiste zorg op de juiste plek

Inclusieve samenleving

Arbeidsmarkt in balans