Sociale en technologische innovaties​

Ons netwerk streeft naar toegankelijke en betaalbare zorg door het stimuleren en versnellen van de inzet van slimme zorginnovaties door inspireren, kennisdeling, experimenteren en samenwerking.

Ons innovatienetwerk

samen Voor Betere Zorg is hét interactief strategisch netwerk van zorg & welzijnsorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Onze gedeelde ambitie is om de beste zorg te leveren voor alle inwoners in onze regio. Om deze zorg ook in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden, zijn sociale en technologische innovaties dringend nodig.

Als innovatienetwerk verbinden we zorg & welzijnsorganisaties en andere relevante stakeholders. Tijdens de maandelijkse innovatienetwerkbijeenkomsten delen we kennis en ervaring uit de praktijk, met als doel om van elkaar te leren, te experimenteren en waar nuttig samen te werken. Op die manier willen we de implementatie van slimme zorginnovaties versnellen.

Speerpunten van het innovatienetwerk

De sociale en technologische zorginnovaties waar we ons in het innovatienetwerk op richten moeten een impact maken op de strategische thema’s: Arbeidsmarkt in Balans, Juiste zorg op de Juiste Plek en Inclusieve Samenleving.

Het innovatienetwerk heeft voor de komende periode de volgende speerpunten vastgesteld.

Innovatiemenukaart

De innovatiemenukaart is ontstaan vanuit de wens van onze leden om een overzicht te hebben van bewezen sociale en technologische zorginnovaties en pilots die lopen of binnenkort starten.

Via de menukaart zie je welke zorginnovaties er in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn en welke organisaties betrokken zijn. Ook vind je hier de zorg- & welzijn- organisaties die al praktijkervaring hebben met de specifieke zorginnovatie. Interesse? Meld je aan en word lid van ons netwerk.

Samen digitaal vaardig. Wat kan jij doen? Lees het emagazine.

Leden van samen Voor Betere Zorg (VBZ) en Sigra hebben de krachten gebundeld en werken samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden. Samen willen ze eraan bijdragen dat alle organisaties en cliënten mee kunnen blijven doen, vooral nu de wereld om ons heen verwacht dat er digitaal gewerkt wordt en dit extra digitale vaardigheden vereist. VBZ en Sigra hebben daarom het levend emagazine ‘Samen digitaal vaardig’ gemaakt, waarin kennis en ervaringen gedeeld worden. Het emagzine wordt elke drie maanden geactualiseerd om samen digitaal vaardiger te zijn. 

Informatiekaart NZa: bekostigen sociale en technologische innovaties

Het is altijd een speurtocht hoe je sociale en technologische zorginnovaties in de langdurige zorg bekostigd kan krijgen. Superfijn dat de nieuwe informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit nu een overzicht geeft van de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van digitale zorg, geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie.

Zorginnovatie VLOG

Het bruist in onze regio van creatieve innovaties en initiatieven met een positieve impact op de zorg. samen Voor Betere Zorg trekt er daarom regelmatig op uit om te zien en te horen wat er bij zorg- en welzijnsorganisaties speelt op innovatief terrein en maakt daar een korte vlog van.

Want goede voorbeelden van zorginnovaties uit de regio, die echt werken en waar anderen ook profijt van kunnen hebben, delen we graag.

AangepastIMG_1295.3

Contact?

Marike Groenendijk

Programmacoördinator Sociale en Technologische zorginnovaties

Ambassadeur

Jean Willem Barzilay

Voorzitter raad van bestuur Sein

Sluit je aan bij ons netwerk

Deelnemende organisaties binnen dit thema

Andere thema’s

De juiste zorg op de juiste plek

Inclusieve samenleving

Arbeidsmarkt in balans

VBZ-RGB-DiapA-PNG-Klein

Leidsevaart 582
2014 HT Haarlem
vbz@vbzkam.nl
023-532 21 51

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Door in te schrijven, stem je in met het privacy statement.