Skills-based werven en opleiden

Door Helena Schuengel van House of Skills & ROC van Amsterdam, Lara van Strien en Liesbeth Verkuyl van House of Skills en Yvonne Zoetigheid van Hogeschool Inholland

Skills-based werven en opleiden

Met de komende vergrijzing in aantocht en ontgroening in de zorg is de sector Zorg & Welzijn op zoek naar een duurzame instroom van medewerkers, ook na de coronacrisis. Dat vereist voldoende instroom, minder uitval en meer behoud tijdens én na de opleiding. We zien kansen in ‘Anders Werken’, meer gericht op de aanwezige skills en het inzetten op taken, en dit stapsgewijs verbreden en verdiepen. Helena Schuengel, Lara van Strien, Liesbeth Verkuyl en Yvonne Zoetigheid nemen je mee in skillsgericht werven, selecteren en opleiden. Ze vertellen over het Transferpunt Zorg & Welzijn en het Oriëntatieprogramma voor carrièreswitchers naar Zorg & Welzijn.

Dit Oriëntatieprogramma heeft als doel om zorgorganisaties te ontzorgen, doordat zij-instromers beter weten binnen welk deel van de zorg zij het meest op hun plaats zijn en zij zo snel mogelijk met voor de zorg erkende basis-skills aan de slag kunnen. Zo realiseren we een snellere inzetbaarheid doordat er geen compleet diplomatraject doorlopen hoeft te worden. Verder lichten Lara en Liesbeth de Paskamer uit.

Inhoud workshop

Welke skills zijn bij jouw zorgorganisaties het meest relevant? In deze workshop gaan Helena en Yvonne in op de kansen die er zijn als we ons richten op skills en rollen en niet meer alleen op diploma’s en functiebeschrijvingen en wordt het Oriëntatieprogramma voor carrièreswitchers uitgelicht. Lara en Liesbeth gaan in op het instrument de Paskamer.