SectorplanPlus en andere subsidies

Lees meer over de voorwaarden en over andere subsidies

Subsidiemogelijkheden via SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg & welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
  • Behoud van zittende medewerkers
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen)
  • Praktijk- en werkbegeleiders

Als een medewerker binnen een van deze groepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, hbo-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen.

 

Tijdvak 4: regionaal 9 miljoen gereserveerd

In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. Hoewel de aanvragen voor tijdvak 4 in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro hebben, is de verwachting (gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken) dat dit budget voldoende is voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten. Meer informatie over SectorplanPlus vind je op www.sectorplanplus.nl.

Derde onderzoeksrapport

SectorplanPlus heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Ten opzichte van het eerste tijdvak is het aantal deelnemers waarvoor subsidie is aangevraagd in tijdvak 4 verzesvoudigd. Dat is één van de constateringen in de tussentijdse evaluatie van de subsidie. Eind januari 2021 is door Bureau Bartels een derde onderzoeksrapport over SectorplanPlus verschenen. Dit rapport geeft zicht op de resultaten tot nu toe. 

Subsidiewijzer Regioplus

Kijk voor andere subsidiemogelijkheden op de subsidiewijzer van Regioplus. Hier vind je een goed overzicht.

Sigra-portret-Nefide Keskin-Karaaslan-PB67774

Nefide Keskin

Financieel projectmedewerker
SectorplanPlus