Een overzicht

Samen werken in Netwerken

CVA-netwerk Haarlem e.o.

Organisaties in de regio werken samen om de zorg optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van mensen die een beroerte hebben gehad én hun naasten. Doel is dat zij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgen.

Netwerk Niet aangeboren hersenletsel Kennemerland

We werken samen om de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in deze regio af te stemmen op hun wensen en behoeften. Wij  zorgen dat zij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgen. Hiervoor werken wij samen in een netwerk.

NAH-netwerk-logo-website

Netwerk Palliatieve zorg

De netwerken spannen zich in om verbeteringen tot stand te brengen in de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten.

In de regio Noord-Holland Zuid zijn twee netwerken palliatieve zorg actief: Midden- & Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden.
 

Platform Gehandicaptenzorg

Het hoofddoel van de samenwerking is het bevorderen van de kwaliteit van en de samenhang in het aanbod van gehandicaptenzorg in de regio, afgestemd op de zorgbehoefte en eisen en wensen van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Platform Jeugdhulp

Het VBZ platform Jeugdhulp verbindt en stimuleert organisaties en hun medewerkers om de zorg voor het kind of de jongere en hun gezin goed én steeds beter te organiseren.

Centrale waarden hierbij zijn: samenwerking, verbinding en verantwoordelijkheid.

SEIN

Regionaal Beter Samenwerken (RBS)

Het RBS is de (digitale) ontmoetingsplek waar zorg, wonen & welzijn bestuurders en wethouders bijeenkomen. De gezamenlijke noemer is de gevoelde verantwoordelijkheid voor zorg, gezondheid en welzijn van alle burgers in de regio. Er wordt in de regio veel en intensief samengewerkt in verschillende gelegenheidscoalities. Om elkaar op de hoogte te houden, te ontmoeten en te inspireren organiseren wij 1 à 2 RBS-bijeenkomsten per jaar. De themagerichte bijeenkomsten bieden gelegenheid om de samenwerking te verbinden en versterken. Het RBS is een open netwerkbijeenkomst. Interesse neem contact op met Helen Passchier via h.passchier@vbzkam.nl.