Regionaal Data Dashboard

Door Linda Dekker van Sigra

Regionaal Data Dashboard

Honderden patiënten worden elke dag ontslagen uit het ziekenhuis in de regio Amsterdam. Voor een deel van hen is er na het ontslag nog extra hulp nodig. Dit kan een verblijf in een verzorgingshuis, revalidatie of thuiszorg zijn.
Zorgorganisaties gebruiken voor deze overdracht het programma POINT.
 
De dienst Self Service BI (SSBI) verzamelt en plaatst de gegevens afkomstig van POINT in een overzichtelijk dashboard. Dit maakt een goede analyse van het zogenoemde ‘verkeerde beddenprobleem’ mogelijk en biedt aanknopingspunten voor verbetering van het transferproces.
Met het dashboard SSBI kunnen zorgorganisaties zelf de totale zorgoverdracht in de hele regio analyseren. Ze krijgen bijvoorbeeld inzicht in hoeveel patiënten revalidatie nodig hebben, hoeveel patiënten een vaste plek in een verpleeghuis nodig hebben en het verschil tussen de gewenste en de uiteindelijke ontslagdatum.
Door deze analyses kunnen ze de zorg inrichten op basis van de daadwerkelijke zorgvraag en worden knelpunten sneller en beter zichtbaar.

Inhoud workshop

Linda Dekker van Sigra gaat in op het dashboard Self Service BI (SSBI). Sigra verzamelt alle data en zorgt dat deze beschikbaar is voor (geautoriseerde) gebruikers. Ook licht ze toe hoe de dienst nog verder ontwikkeld kan worden.