Grensverleggend

Als netwerkbeweging geloven we in de kracht van het collectief. In de verbinding ontstaat de echte vernieuwing. Samen gaan we voor verandering in zorg en welzijn. Door met elkaar aan de slag te gaan en gericht te experimenten, leren we maximaal van elkaar. Zo ontstaan de mooiste ideeën en nieuwe mogelijkheden.

Samen Sterk

De vereniging samen Voor Betere Zorg is een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden realiseren.

Wij zijn een krachtige netwerkbeweging. Wij verbinden, inspireren en versterken elkaar door onderling en met externe partijen zoals gemeenten en onderwijs samen te werken.

Door met elkaar een aantrekkelijke sector te vormen voor huidige en nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals. Wij gaan voor goed werkgeverschap.

We zetten in op goede regionale zorgketens met focus op preventie, gezondheid en eigen regie van de cliënt.

‘Wij focussen op wat nodig is, wij versterken en ontwikkelen kansrijke initiatieven. Dat doe je beter samen dan alleen.’

Jan Welmers, Raad van Bestuur Heliomare, bestuurder samen Voor Betere Zorg

Meer over ons netwerk

Lees hier meer over de voordelen van deelnemen. Over onze visie, missie, strategie en organisatie.

Commitment

Alle zorg- en welzijn sectoren zijn vertegenwoordigd in samen Voor Betere Zorg. Daarnaast verbindt elke aangesloten instelling zich met een of meerdere projecten zoals opgesteld in het jaarplan. Door samen in te zetten op deze activiteiten vergroten we onze slagkracht en impact.