19 november| 2021

Online ALV
23 november 2021:
uw vragen?

Online ALV 23 november 2021: vragen en antwoorden

Op dinsdag 23 november organiseert samen Voor Betere Zorg de Algemene Ledenvergadering. Omdat deze ALV online via Teams gehouden wordt, is een van de verplichtingen dat leden van te voren vragen kunnen stellen en van te voren al kunnen stemmen.

Procedure in verband met online vergaderen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de naar u gemailde stukken die bij de ALV zijn gevoegd: het beslisdocument integratie Sigra en samen Voor Betere Zorg, het jaarplan en de begroting, of andere informatiememorandum, dan kunt u die vooraf stellen tot 19 november. U ontvangt dan voor de ALV antwoord en dit zal tevens op de website van samen Voor Betere Zorg worden gepubliceerd.

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Ad Warnar

Directeur