RBS bijeenkomst
8 september 2021

Impressie RBS-bijeenkomst 8 september 2021

Een rijk palet aan samenwerkingsinitiatieven

In een gevarieerd gezelschap kwamen zo’n 25 bestuurders uit zorg, welzijn en gemeenten online bijeen om aan de hand van pitches mogelijkheden tot verdere en betere samenwerking te verkennen. Thema was ‘welke geleerde lessen tijdens coronacrisis, nemen we mee voor de toekomst?

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Helen Passchier

Programmamanager Zorg en Sociaal Domein