Dolce Vita

Door Robert Thijssen van Sigra

Dolce Vita

Dolce Vita staat voor ‘Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care Systeem’. Samen met Amsterdam UMC, CWI, VU en ahti pakt Sigra de knelpunten aan in de zorglogistiek rondom kwetsbare ouderen.

De initiatiefnemers van Dolce Vita bouwen aan een arbeidsinnovatieve regionale ‘verkeerstoren’ voor de zorglogistiek van 65+’ers. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten en technologieën ontwikkelden zij een innovatief datamodel.

 

Enerzijds maakt dit datamodel de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker. Anderzijds kan het ‘wat als’-scenario’s genereren. Dit maakt het voor de zorgsector als geheel mogelijk om in het systeem van acute ouderenzorg gemeenschappelijke voorspellingen te doen over de gevolgen van:

  • korte termijn beslissingen (capaciteitsplanning, voorkeuren van patiënten)
  • lange termijn beleidsveranderingen (investeringen en innovaties).

Inhoud workshop

Je krijgt inzicht in hoe je met een doordacht datamodel de transparantie in het ouderenzorgsysteem kan verbeteren en optimalisatie kan ondersteunen. Niet alleen vanwege de ambitie om elke kwetsbare oudere de juiste zorg te geven, op de juiste plaats en het juiste moment. Maar ook om gelijktijdig de werkdruk te verminderen door coördinerende taken weg te nemen en acute zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Het datamodel kan dienst doen binnen alle domeinen van zorg. Dat hoeft dus niet alleen ouderenzorg te zijn.