Anders kijken naar werk

Door Maud Smulders en Astrid Bijl van AWVN

Hoe functiedifferentiatie bijdraagt aan verlagen werkdruk en verhogen werkplezier in de zorg

Er staat een grote groep van mensen te trappelen om aan het werk te kunnen, maar die nu nog niet aan de slag kunnen omdat ze niet voldoen aan gestelde profielen. Wanneer je het zorgproces onder de loep neemt en bijstelt, wordt het mogelijk om mensen met een ander profiel te laten instromen. Met een positief effect op patiënttevredenheid en werkplezier en meer ruimte voor bijscholing en op termijn een lagere loonsom.

Ervaren statushouders in de functie van zorgondersteuner
Precies dit heeft Astrid Bijl gedaan op de afdeling Cardio. Door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter te laten matchen met de talenten, wensen en ambities van medewerkers. Maar vooral ook door in te zetten op samenwerking.

Anders kijken leidde tot de nieuwe functie van zorgondersteuner. Astrid besloot de rol van zorgondersteuner in te laten vullen door statushouders. Tijdens het werk leerden zij de arbeidscultuur kennen, professioneel Nederlands en kregen ze de kans om aan hun bevoegd- en bekwaamheden te werken. Die diversiteit op de werkvloer creëert een open cultuur, waarbij je je over en weer mag verwonderen en van elkaar kunt leren. Het geeft een veilig leerklimaat. Niet alleen voor de statushouders, maar ook voor studenten en nieuwe medewerkers. En om nog even terug te komen op de kosten… Door deze andere teamsamenstelling, levert dat een besparing van 150 duizend euro per jaar op.

Inhoud workshop

De zorg is duur, middelen zijn schaars. Hoe krijgen we de zorg toekomstbestendig? Je denkt met het oog op de druk op de kosten misschien niet direct aan meer personeel in dienst nemen. Toch is dat precies wat het Amsterdam UMC wél heeft gedaan. De teams hoeven niet langer te bestaan uit mensen die hetzelfde werk kunnen, maar uit mensen die elkaar juist aanvullen’.

Astrid Bijl is projectleider AWVN en licht samen met Maud Smulders dit mooie voorbeeld toe. We gaan kijken wat er nodig is om dit ook werkend te maken voor andere organisaties in de regio. Welke kansen en belemmeringen zien jullie om hiermee ook aan de slag te gaan? Hoe krijg je belangrijke stakeholders aan boord.