Arbeidsmarkt in Balans

Samen werken aan de toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

Werkconferentie 'Samen werken aan arbeidsinnovatie'

Op dinsdag 12 april vond de regionale werkconferentie ‘Samen werken aan arbeidsinnovatie’ van de samenwerkingsverbanden samen Voor Betere Zorg en Sigra plaats. Zorg- en welzijnsorganisaties uit Noord-Holland kwamen deze middag in het Van der Valk Hotel Haarlem bijeen. 128 deelnemers werden geïnspireerd en geprikkeld met innovaties om het werken in de zorg anders en slimmer te organiseren.

Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek

Om nu en straks kwalitatief goede zorg te blijven leveren, werken we binnen het netwerk samen Voor Betere Zorg planmatig aan een Arbeidsmarkt in Balans. Met ons jaarplan bundelen we de krachten en komen tot een integrale, regionale en toekomstbestendige arbeidsmarktaanpak voor zorg & welzijn.

We doen dit vanuit de programmalijnen Kiezen en Toeleiden, Leren en Ontwikkelen, Werken en Behoud en Arbeidsinnovatie. We baseren onze ambities op actuele Arbeidsmarktinformatie. Ook vind je meer informatie over subsidies. Lees meer op deze pagina.

Brochure_JPG15

Kiezen en Toeleiden

Iedereen die wil en kan werken in zorg  en welzijn hebben we hard nodig. Informatie over werken en leren in onze sector moet daarom toegankelijk en vindbaar zijn. We schetsen een positief en realistisch beeld van werken en leren in zorg & welzijn. We maken de weg van potentiële medewerkers naar de zorgorganisaties zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Zo vergroten we de instroom van medewerkers bij zorg- & welzijnsopleidingen.

We richten ons op drie doelgroepen:
middelbare scholieren, zijinstromers, herintreders.

Leren en Ontwikkelen

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel. Om goede zorg te garanderen, moeten tijdig voldoende studenten instromen in de verschillende zorgopleidingen. Belangrijk is dat werkgevers en onderwijs continu overleggen over de inhoudelijke aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk.

De snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische ontwikkelingen en de complexer wordende zorg vragen om in gezamenlijkheid het onderwijs vorm te geven.

vivaleren

Werken en Behoud

In onze regio werken we aan ‘goed werk & goed werkgeverschap’. Hiervoor hebben we een kompas ontwikkeld. Met behulp van dit kompas werken we aan vitale organisaties & vitale medewerkers. We investeren in het duurzaam ontwikkelen en versterken van zorgprofessionals, zorgteams en zorgorganisaties. Door versterken en ontwikkelen bevorderen we werkplezier en bevlogenheid én verminderen werkdruk, uitval en uitstroom.

Arbeidsmarktinnovatie

Vanuit de verschillende programmalijnen werken we aan activiteiten om voorbereid te zijn op de toekomstige arbeidsmarkt van zorg & welzijn. Omdat de zorgvraag de komende jaren flink zal toenemen is het noodzakelijk om de zorg anders te organiseren en onderzoeken we welke arbeidsinnovaties hierbij kunnen helpen. Dit doen we binnen het bredere thema Sociale en Technologische Innovaties.

Arbeidsmarktinformatie

Door kennis, expertise en krachten te bundelen zijn we in staat om originele ideeën te creëren. We onderzoeken, delen cijfers en trends. Dit zorgt voor een versnelling van de inspanningen en het bereiken van resultaten.

SectorplanPlus en andere subsidies

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg & welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Contact?

Marion Fisser

Programmamanager Arbeidsmarkt in Balans

Foto Jan Welmers uitsnede

Ambassadeur

Jan Welmers

Bestuurder Heliomare

Deelnemende organisaties binnen dit thema

Andere thema’s

De juiste zorg op de juiste plek

Inclusieve samenleving

Sociale en technologische innovaties