Woensdag 22 juni | 2022

Ontbijtsessie Haarlemmermeer: nieuwe inzichten in het ‘oude’ ziekenhuis

Op woensdag 18 mei kwamen zo’n 20 mensen bijeen voor een inspiratieontbijt in het ‘oude’ ziekenhuis in Heemstede. Het was een divers gezelschap waarbij alle gelederen van zorg en welzijn (inclusief financiers) in Haarlemmermeer vertegenwoordigd waren. Doelstelling van de ontbijtsessie is om aan de hand van korte pitches best practices, initiatieven en/of dromen met elkaar te delen. Uiteindelijk werken we toe naar een broedplaats waar nieuwe ideeën geboren worden of bestaande projecten en of initiatieven verder opgeschaald.

Roel de Bruijn, bestuurder Ons Tweede Thuis, was gastheer en heette iedereen welkom in het ‘oude ziekenhuis’ van het Spaarne Gasthuis. Aan de hand van drie inhoudelijke pitches over preventie, mensen met verstandelijke en/of mentale kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen voerden we het gesprek over de gezamenlijke opgaven waar wij voor staan.

Inhoudelijke thema’s
De rode draad die naar voren komt uit dit plenaire gesprek is: 1) preventie, 2) krapte arbeidsmarkt/capaciteit en 3) zaken anders organiseren (omdenken/innoveren). Behalve deze inhoudelijke thema’s, kwamen ook de procesvragen: ‘hoe gaan we verder opschalen, wie neemt regie en hoe financieren we dat?’ aan de orde. Belangrijke gedeelde conclusie is dat alle partijen behoefte hebben aan actie (‘we zijn het stadium van praten voorbij’).

Ontwikkelingen
Afspraak voor de volgende keer is om te laten zien en horen hoe we de drie pitches in de volgende fase brengen. Ook spraken wij af om iets meer invulling te geven aan de procesvragen die gesteld zijn over dit ‘netwerk in wording’ en hoe zich dit verhoudt tot andere initiatieven in Haarlemmermeer, zoals project ‘Wonen met Zorg’ en het ‘Meer voor Elkaar’-overleg. Voor de nieuwe vereniging Sigra, waarbinnen Amstelland en Meerlanden (= Haarlemmermeer) straks een regio vormt, een interessante ontwikkeling om aan de bestuurstafel Amstelland Meerlanden te agenderen.   

Helen

Contact?

Helen Passchier

Programmacoördinator Zorg en Sociaal domein