Woensdag 6 april | 2022

Uniek manifest ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’ ondertekend

Uniek manifest ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’ ondertekend

samen Voor Betere Zorg is een van de ondertekenaars van het manifest ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’. Zorgaanbieders, woningcorporaties, de gemeente Haarlemmermeer en zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen om het tekort aan passende woonruimte aan te pakken. En dat is hoognodig, want de Haarlemmermeer staat voor een belangrijke uitdaging: de komende 20 jaar ontstaat een tekort aan 3150 woningen voor ouderen en kwetsbaren die zorg nodig hebben. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Wat het manifest uniek maakt is de samenwerking.

Plaats van handeling was Verpleeghuis Bornholm te Hoofddorp. Hier zetten bestuurders van zorgaanbieders, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgkantoor, gemeente en netwerkorganisatie samen Voor Betere Zorg hun handtekening onder het manifest. “Het is fantastisch dat zoveel verschillende partijen samen voor één doel gaan”, vertelt wethouder Fouad Sidali van de gemeente Haarlemmermeer. “Dat is belangrijk, want wij hebben de focus om het woningaanbod te verhogen maar wij mogen niet vergeten om de zorg en de leefomgeving daarin mee te nemen. We zijn blij dat ook de inwoners betrokken zijn, via de participatieraad Haarlemmermeer.”

Gezondste regio

Susanne Rutten tekende het manifest namens zowel de zorgverzekeraar als het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. “Vorig jaar brachten we gezamenlijk het regiobeeld Haarlemmermeer uit (zie onderstaande button). Hieruit bleek dat de inwoners gemiddeld jonger zijn, vaker sporten, lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting hebben dan de rest van Nederland. Dat betekent echter geenszins dat we achterover kunnen leunen. Er is een grote urgentie om nu aan de slag te gaan.”

“Als we niets doen, is er in 2040 geen plek voor 980 ouderen met 24 uurs zorg en een tekort van 2195 woningen in geclusterde woonvormen”, vult Linda van Berkel van het Leger des Heils aan. “Ook is er een huisvestingsprobleem voor jongeren en voor mensen met en verstandelijk handicap, met alle gevolgen van dien. Wij kunnen die mensen immers ook niet opvangen.”

Dankzij het manifest investeren de samenwerkingspartners in de toekomst, zodat Haarlemmermeer de gezondste regio van Nederland kan blijven. Om dat te bereiken, worden mensen gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, met meer nadruk op welzijn. “Ook gaan we samen nieuwe initiatieven en projecten ontwikkelen”, vertelt Erik Zwart van zorgorganisatie PCSOH. “Die dragen bij aan het vermogen van mensen om de regie te voeren over hun eigen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.”

Langer zelfstandig wonen

Vooral voor mensen die een vorm van begeleiding nodig hebben, ligt er een uitdaging. “Ook mensen die in een instelling wonen, kunnen en willen soms zelfstandiger wonen”, besluit Erik Zwart. “Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een kleine woning of een kleinschalig wooncomplex met ambulante begeleiding.”

Roel de Bruijn van zorgorganisatie Ons Tweede Thuis vult aan: “Onze tweede ambitie is het realiseren van andere en nieuwe (woon)vormen van ondersteuning voor onze cliënten; zorgvormen die wonen thuis en in een instelling verbindt en ondersteunen in een geleidelijke overgang naar intramuraal wonen. Aanvullend op deze twee ambities moeten we ook de intramurale capaciteit op peil houden.”

Woonomgeving

Het blijft, zoals gezegd, niet alleen bij het zorgen voor voldoende aanbod van woningen. Ook de doorstroom moet zijn geregeld. “Wanneer mensen willen verhuizen, bijvoorbeeld naar een kleinere woning, moet die er ook zijn. Daarbij komt dat er bij die nieuwe, kleinere woning ook aandacht moet zijn voor de inrichting van de fysieke leefomgeving en de aanwezige voorzieningen”, vertelt Pim Hogenboom van woningcorporatie Eigen Haard. “Is er voldoende zorg in de buurt? Is deze geschikt voor mantelzorgers en is er ondersteuning in de wijk of kern, bijvoorbeeld via de gemeente? Daar gaan we samen voor zorgen.”

De woningcorporaties zetten zich in om het mogelijk maken dat ook mensen met een zorgvraag thuis kunnen wonen. Voldoende aanbod van gelijkvloerse woningen is daarbij belangrijk. ‘’Wij hebben woningen die speciaal geschikt zijn gemaakt voor rolstoelgebruikers”, zegt Remco Pols van Ymere. “Voor 55-plussers hebben we de regeling van Groot naar Beter, waarmee senioren door kunnen stromen uit eengezinswoningen naar meer comfortabele en vooral gelijkvloerse appartementen, met behoud van hun huurprijs. Voor wie niet wil verhuizen, hebben we een serviceabonnement voor het aanbrengen van bijvoorbeeld wandbeugels of een verhoogd toilet.”

Doe mee!

Wat het manifest ook uniek maakt, is de samenwerking. “We starten met deze groep maar iedereen in de gemeente is welkom zich aan te sluiten”, zo besluit Jeroen Lambriks van Amstelring. “Professionals, inwoners, organisaties; iedereen is welkom. Onze samenwerking is het netwerk zelf. Wil je op enige manier bijdragen en voel je je verbonden met deze opgave? Stuur dan een e-mail.

Helen

Contact?

Helen Passchier

Programmacoördinator Zorg en Sociaal Domein