9 februari | 2022

Anderstaligen leren en werken succesvol in de zorg

Anderstaligen leren en werken succesvol in de zorg

Nova College, Kennemerhart en samen Voor Betere Zorg trots op rapportage van ministerie SZW

Het ‘Voortraject Leren en werken in de zorg’ en de aansluitende mbo niveau 3-opleiding ‘Verzorgende-IG/ MZ’ verbeteren de arbeidsmarktpositie van anderstaligen. Dat is de conclusie van de evaluatie voor het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bestuurders Talitha van den Elst (Nova College) en Audrey van Schaik (Kennemerhart) overhandigen samen met Wilma Jansen (netwerk werkgeversorganisatie Samen Voor Betere Zorg) op woensdag 9 februari met trots het rapport met de Handreiking aanbevelingen aan burgemeester Jos Wienen.

Het Nova College en ouderenzorgorganisatie Kennemerhart stonden in 2017 aan de wieg van het opleidingsprogramma. ‘Dankzij dit voortraject kunnen anderstaligen een opleiding volgen en gaan werken in de zorg, waar de personeelstekorten steeds nijpender worden. Ook geldt dat het traject een intensieve kennismaking met de Nederlandse samenleving met zich meebrengt en zo bijdraagt aan de integratie van migranten en statushouders. Bovendien zullen steeds meer cliënten met een migratieachtergrond tot de zorgvragers gaan behoren. Door meer medewerkers met een andere culturele achtergrond, kan de zorg beter aansluiten bij deze cliënten,’ stellen het Verwey-Jonker Instituut en SEOR Erasmus School of Economics in hun eindrapportage van de evaluatie.

Volgens Wilma Jansen van samen Voor Betere Zorg zijn de verworven inzichten overdraagbaar. ‘Ook van buiten deze regio is gevraagd kennis te delen over hoe deze groep hun entree kan maken binnen de zorgsector. Deze handreiking helpt deze spin of te bevorderen.’

Baangarantie

Succesfactoren van het voortraject en de daaropvolgende opleiding zijn volgens het rapport en de bijbehorende handreiking met tips en inspiratie voor het vormgeven van leerwerktrajecten voor migranten en statushouders in de zorg: ‘Goede screening en selectie, intensieve begeleiding, goede aansluiting deelnemende partijen, medewerkers met voldoende deskundigheid en affiniteit, direct starten met stage, intensieve aandacht voor taal (NT2) en vaktaal en – daar is dit traject uniek in – baangarantie.

Het ’Voortraject Leren en werken in de zorg’ duurt 20 weken en wordt verzorgd door het Nova College met 10 zorginstellingen in de regio. Het wordt ondersteund vanuit de netwerkorganisatie Samen Voor Betere Zorg. Audrey van Schaik, bestuurder van Kennemerhart: ‘In 2017 kwam burgemeester Wienen naar Schoterhof, voor de aftrap van dit traject. En nu zijn we bij hem op bezoek om de rapportage over dit mooie traject te overhandigen. We zijn trots op de nieuwe zorgcollega’s die inmiddels hun diploma Verzorgende IG hebben behaald.’ Nova bestuurder Talitha van den Elst vervolgt: ‘De inmiddels tiende groep is net gestart met een voortraject en in juni rondt de derde groep de opleiding Verzorgende/Maatschappelijke zorg niveau 3 af. Het is voor het voortbestaan van deze mooie co-creatie essentieel dat collega-VVT en GZ instellingen aan dit leer- en werktraject blijven meewerken en dat gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland ook hun inzet en medewerking in de volle breedte aan dit traject blijven bestendigen.

 

Resultaten vergelijkbaar met reguliere opleiding

Het evaluatierapport concludeert: ‘Van de anderstalige studenten die met de opleiding starten, haalt iets meer dan zestig procent zijn diploma op niveau 3. Dat is vergelijkbaar met de resultaten van de reguliere opleiding Verzorgende IG in Nederland. Waarbij gezegd moet worden dat een deel van de anderstalige studenten die geen niveau 3-opleiding afrondt, wel een niveau 2-opleiding afmaakt. Kortom, het lukt om de uitval van studenten tijdens de opleiding te beperken.

 
Meer weten?

Het rapport en de handreiking zijn via de onderstaande buttons te bekijken en te downloaden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem contact op Wilma Jansen, samen Voor Betere Zorg: 06- 11688552 of per mail via de onderstaande knop. w.jansen@vbzkam.nl