13 januari | 2022

LVB-netwerk in Kennemerland in oprichting

Er werd al enige tijd over gesproken door verschillende partijen in het veld, en nu is het zover: in 2022 richten GGZ- en gehandicaptenzorg (GZ) organisaties in samenwerking met Zilveren Kruis een LVB-netwerk in Kennemerland op. De klantreis van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormt het fundament onder de samenwerking.  

Mensen met (en zonder) LVB kennen verschillende fasen in het leven. Daarnaast hebben mensen met LVB te maken met instanties en organisaties in verschillende sectoren en domeinen. Over het algemeen zijn zij minder goed in staat hun weg te vinden in de mogelijkheden die de maatschappij te bieden heeft. Zij dreigen daardoor tussen wal en schip te raken. Doordat die verschillende organisaties en instanties nog niet of onvoldoende samenwerken ten aanzien van deze doelgroep is er geen zicht op de vraagontwikkeling en ook niet of het aanbod passend en voldoende is.

Samenwerking in LVB-netwerk
Vanuit de overtuiging dat mensen met een licht verstandelijke beperking gebaat zijn bij een samenwerking over de sectoren en domeinen heen starten GZ- en GGZ-organisaties in 2022 een LVB-netwerk in Kennemerland. Dit doen zij vanuit reeds bestaande samenwerking onder de vlag van samen Voor Betere Zorg: Platform Gehandicaptenzorg en GGZ netwerk. Doelstelling van het netwerk is om op een aantal onderwerpen samen op te trekken opdat een sluitende keten ontstaat in zorg en ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze onderwerpen zijn:

  1. Ontwikkeling klantreis: zicht op hiaten in vraag/aanbod.
  2. Expertise uitwisseling professionals én ervaringsdeskundigen GGZ – GZ
  3. Verbinding met overige partners in zorg en sociaal domein


Het netwerk is van en voor alle mensen (en organisaties) die betrokken zijn in het leven van mensen met LVB. De kernpartners van het netwerk zijn de GZ- en GGZ-organisaties en hun professionals en ervaringsdeskundigen.