18 november | 2021

Samenwerking tussen samen Voor Betere Zorg en ICTRecht

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn strengere regels ten aanzien van de omgang van persoonsgegevens geïntroduceerd. Deze gelden voor bijna iedere organisatie, dus ook voor samen Voor Betere Zorg. samen Voor Betere Zorg heeft weliswaar in het verleden inventarisatie- en implementatiewerkzaamheden uitgevoerd, maar het kritisch en onafhankelijk beoordelen van deze werkzaamheden was er tot nu toe niet van gekomen.

samen Voor Betere Zorg heeft contact gelegd met Sigra, gezien hun ervaring met Functionarissen Gegevensbescherming (FG). Tussen Sigra en ICTRecht bestaat reeds een samenwerking en zodoende zijn samen Voor Betere Zorg en ICTRecht met elkaar in contact gekomen.

Pragmatische aanpak
De afgelopen periode stond in het teken van de AVG inventarisatie, zoals het voeren van interviews, het beoordelen van de reeds aanwezige documentatie, de implementatie en het doorvoeren van alle verbeterpunten. Door de pragmatische aanpak van ICTRecht heeft samen Voor Betere Zorg op een efficiënte wijze de verbeterpunten kunnen doorvoeren, om zo te voldoen aan de AVG.

Zorg & ICT
samen Voor Betere Zorg ondersteunt haar leden graag en biedt daarom diverse voordelen aan. Ook op het gebied van ICT-recht, privacy en security, onderwerpen die vandaag de dag in de schijnwerpers staan, willen ze hun leden graag een stap verder helpen. Met deze reden heeft samen Voor Betere Zorg voor de strategische partner ICTRecht gekozen. ICTRecht heeft ruime ervaring binnen het zorgdomein, wat onder andere blijkt uit het leveren van FG’s aan zorginstellingen, het ondersteunen bij onderhandelingen met betrekking tot zorg gerelateerde ICT-contracten en het leveren van advies over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Zorg & ICT.

Kennismaking
De komende tijd zal in het teken staan van het kennismaken met de diensten van ICTRecht. Denk hierbij aan het publiceren van blogs over actuele onderwerpen die spelen binnen de zorgsector, maar ook het verzorgen van kennissessies.

Over ICTRecht
Al 17 jaar verleent ICTRecht gespecialiseerd juridisch advies over ICT, privacy en internet. Daarnaast is ICTRecht een erkende opleidingsinstelling, welke is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze medewerkers hebben unieke gespecialiseerde kennis en langdurige ervaring met onder andere privacy, digitaliseringsvraagstukken, contractenrecht, informatietechnologie, e-commerce, financieel recht, cloud, continuïteitsoplossingen, softwareontwikkeling en inkoop. Bepaalde medewerkers zijn verbonden aan een universiteit als docent ICT & Recht.

ICTRecht levert privacy juristen, FG’s en security officers aan uiteenlopende branches en organisaties, het verrichten van privacy en/of security nulmetingen behoort bijna altijd tot de werkzaamheden. Zo zijn wij onder andere werkzaam voor betaaldienstverleners, fondsen, beursgenoteerde ondernemingen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en overheden als het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onze medewerkers hebben veel ervaring op het gebied van AVG implementatie voor zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast zijn de medewerkers zeer bedreven in het geven van praktisch advies. Geen lange epistels waarbij op het eind geen concreet antwoord wordt gegeven op de vraag, maar een praktisch en vakinhoudelijk goed advies is wat medewerkers van ICTRecht leveren. Naast juridische kennis beschikken de medewerkers van ICTRecht eveneens over technische kennis.

Verder staat de wens van de klant altijd centraal bij ICTRecht. Onze medewerkers zijn klantgericht, stellen zich flexibel op richting de klant en zijn in staat zowel individueel als in teamverband de werkzaamheden uitvoeren.