17 november | 2021

Partijen in Haarlemmermeer slaan handen ineen rond wonen met zorg

Partijen in Haarlemmermeer slaan handen ineen rond wonen met zorg

In Haarlemmermeer zijn partijen in zorg, wonen en welzijn het eens over de gezamenlijke opgave ten aanzien van wonen met zorg. Er zijn concrete actielijnen geformuleerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een manifest met leidende principes en spelregels. Een mooie uitkomst van een brede samenwerking, met een duidelijke focus, die men nu wil bestendigen.    

In 2020 leverde adviesbureau Companen de eindrapportage ‘Huisvestingsopgave wonen met zorg in Haarlemmermeer’ op. In dit rapport is de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod aan passende woningen en woonvormen voor mensen met een zorgvraag beschreven. Er zijn vier doelgroepen onderscheiden: ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, de GGZ- en MO-doelgroep en kwetsbare jongeren die 18 worden.

De uitkomsten van dit rapport vormen de ingrediënten om de samenwerking in Haarlemmermeer in te richten. Mede door corona heeft dit proces tijdelijk op een laag pitje gestaan. Vanaf deze zomer zijn aanbieders van zorg, welzijn, wonen, gemeente Haarlemmermeer en Zorg & Zekerheid constructief in gesprek met elkaar. In een aantal sessies zijn de contouren geschetst van de beoogde samenwerkingsvorm. In de laatste bijeenkomst op 27 oktober jl. is dit in de vorm van een schematic gepresenteerd door Jeroen Lambriks, bestuurder Amstelring.

Via dit project Wonen met Zorg Haarlemmermeer kunnen twee belangrijke bewegingen verder gebracht worden. Ten eerste ligt er bij de gemeente Haarlemmermeer en zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid een wens om een bestuurlijke tafel rond zorg en welzijn te organiseren, waar dit project wonen met zorg onderdeel van uitmaakt. En ten tweede ligt er een soortgelijk samenwerkingsvraagstuk – om te komen tot een bestuurlijke tafel zorg en welzijn – in de regio Amstelland. In dit proces betrekken wij ook Sigra. We zetten hiermee de regio Amstelland Meerlanden binnen de provincie Noord Holland op de kaart.