Woensdag 17 november | 2021

Deelnemers “Toekomstgericht Opleiden, Digitaal & Sociaal” bepalen doelen voor 2022

Deelnemers “Toekomstgericht Opleiden, Digitaal & Sociaal” bepalen doelen voor 2022

Jan Kroft, bestuurder SIG en voorzitter Werkgroep Strategische Opleidingsplanning GZ, nodigde iedereen uit om met elkaar stil te staan bij “Anders opleiden, Digitaal en Sociaal”: “Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 17 juni jl. Toen is afgesproken dat de deelnemers willen samenwerken rond de digitalisering van allerlei processen die te maken hebben met opleiden aan de hand van “kleine stapjes”. Learning Experience Platform en All you can Learn, zijn grote tools die een mooi toekomstbeeld geven, maar voor nu een brug te ver. We spraken af eerst de kleine stappen te zetten op onderwerpen waar we elkaar kunnen helpen en het samenwerken met elkaar “in de vingers” te krijgen”.

Aan de slag!
Marc Voorwalt trapt af en deelt zijn ervaringen en vragen rond de aanbesteding en implementatie van het LMS “Studytube” bij Kennemerhart. Marc sprak zijn behoefte aan regionale samenwerking uit. Zowel tijdens de aanbestedingsfase (bv. bij het opstellen programma van eisen), als bij de inrichting (welke uitgangspunten hanteer je, hoe koppel je de opleidingsinhoud van e-learning programma’s aan de verschillende medewerkersgroepen?). Verder heeft hij ervaren dat Kennemerhart vanuit de schaalgrootte van de regio, door samen te werken, iets kan realiseren wat je als organisatie in je eentje niet lukt.

Vervolgens deelden Linde Dijkstra en Jill Dieters (SIG) de “Why” rondom de pre- & onboarding/ aan boord App “Appical” en illustreerden zij hoe zij binnen SIG de medewerkers voor en kort na indiensttreding wegwijs maken via deze app middels een gepersonaliseerde aanpak.
Victor Romijn en Joost de Brouwer (“Appical”) gaven inzicht en in de ontwikkeling van de app binnen verschillende organisaties in de regio. We stelden vast dat je de tool met meerdere organisaties zou kunnen door ontwikkelen.

Brainstormende wijs bespraken de deelnemers hoe de verhalen van Marc en Linde overkwamen en duidden waar men de “samenwerkingswinst” zag.

Afgesproken is voor 2022 in te steken op gesignaleerde samenwerkingsmogelijkheden:

  • Verschillende organisaties krijgen een demo voor intern gebruik van Appical, daarna wordt bekeken of en waarbij door samen te werken de ontwikkeling bevorderd wordt en hoe dat dan ingevuld wordt. 
  • We richten een regionaal kennisplatform in rond de Learning managementsystemen.
    • Hier komen zowel generieke als deelsector specifieke thema’s aan de orde.
    • Hier maken we afspraken om in coalitie verband kennis uit te wisselen en waar gewenst samen op te trekken, evt. samen in te kopen.

 

Bekende thema’s belicht door Wilma Jansen (samen Voor Betere Zorg):
De uitvraag voor de Regionale strategische opleidingsplanning komt de eerste en tweede week van december naar de zorgorganisaties toe. Dezelfde opzet wordt gehanteerd als vorig jaar. Alleen het MBO-HBO Oriëntatietraject voor zij-instromers (NOVA – InHolland) wordt als keuze toegevoegd. Informatie over de regionale subsidie aanvraag vanuit de coalitie “Voldoende goede studentbegeleiding”, (8 deelnemende zorgorganisaties en 1 opleidingsorganisatie) wordt per mail verstuurd.

 

Tot slot
samen Voor Betere Zorg organiseert regelmatig een bijeenkomst over Toekomstgericht Opleiden, Digitaal & Sociaal. Wil je hier meer over weten ?  Neem dan contact op met Wilma Jansen, zie contactgegevens hieronder.

Wilma

Wilma Jansen

Senior adviseur arbeidsmarkt en onderwijs