Woensdag 10 november | 2021

13 december Masterclass: Goed Werkgeverschap: werknemers aan het stuur?

Over kansen en uitdagingen van ontwikkeling zelfleiderschap in de zorg.

Masterclass: Goed werkgeverschap: werknemers aan het stuur?

Al jaren, dus ruim voor de corona-pandemie, laat onderzoek binnen gezondheidszorg zien dat zorgprofessionals de werkstress als hoog ervaren. Bijvoorbeeld door de aard van het werk met als gevolg fysieke en/of emotionele belasting. Of door gebrek aan autonomie, verstoorde werkrelaties, of door teveel administratieve taken.

Helaas blijken de maatregelen die door politiek of werkgevers worden getroffen lang niet altijd effectief. Werkgevers lijken beperkte invloed te hebben op het welbevinden en functioneren van medewerkers. Daarom is het interessant om ook te kijken naar wat medewerkers zelf kunnen en willen doen om hun werkplezier en gezondheid positief te beïnvloeden. Dit vraagt wel om zelfleiderschap van hen.

Zelfleiderschap als oplossing?
In de afgelopen jaren deed Pauline van Dorssen promotieonderzoek naar effectief zelfleiderschap binnen de gezondheidszorg.

In deze masterclass neemt zij u mee in de inzichten die zij kreeg uit haar onderzoek:
• Wat is eigenlijk zelfleiderschap?
• En draagt zelfleiderschap inderdaad bij aan werkplezier en gezondheid van zorgprofessionals?
• En zo ja, kun je het als mens dan ook ontwikkelen?
• Welke rol speelt autonomie in zelfleiderschap?
• En hoe kun je binnen de organisatie zelfleiderschap aanmoedigen?

Kansen en uitdaging voor ontwikkeling zelfleiderschap binnen uw organisatie
In het tweede deel van deze masterclass krijgt u ruimte om de inzichten uit het onderzoek te vertalen naar uw eigen organisatie. Wellicht past u een aantal inzichten al toe, terwijl andere inzichten nieuw of aanvullend zijn aan wat u al doet.
• Wat zijn de praktische uitdagingen voor de ontwikkeling van zelfleiderschap binnen de context van uw eigen zorgorganisatie?
• Hoe kunnen zorgorganisaties een cultuur creëren waarin medewerkers leiding durven nemen?
• Wat vraagt dit van sleutelfiguren zoals HR manager, bestuurder en leidinggevende?

Na afloop van de masterclass bent u verrijkt met kennis over zelfleiderschap en heeft u gereflecteerd op de uitdagingen voor de ontwikkeling van zelfleiderschap binnen uw eigen organisatie.

Over Pauline van Dorssen:
Pauline van Dorssen is als buitenpromovenda verbonden aan de Open Universiteit Heerlen. Zij heeft diverse internationale publicaties op haar naam staan. Daarnaast adviseert en coacht zij leidinggevenden, HR managers, teams en medewerkers in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van meer werkplezier en meer effectiviteit. Dat doet zij samen met een team van psychologen en (team)coaches vanuit haar bureau Intrinzis.

Praktische gegevens
Datum
: 13 december 2021
Tijdstip: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Online

Tot 13 december! 

AangepastIMG_1295.3

Marike Groenendijk

Programmacoördinator Sociale & technologische innovatie