Donderdag 4 november | 2021

7 december bijeenkomst Innovatienetwerk én coalitie Samen digitaalvaardig

Ons netwerk streeft naar toegankelijke en betaalbare zorg door het stimuleren en versnellen van de inzet van slimme zorginnovaties door inspireren, kennisdeling, experimenteren en samenwerking.

Verzilver de kansen van technologie en stap op de metro naar minder werkdruk en meer werkplezier

De focus van deze innovatienetwerk-bijeenkomst is gericht op het werk van medewerkers in de verzorging op MBO-niveau 1 t/m 4.  Zij krijgen steeds meer te maken met digitalisering en de inzet van technologie, maar er is voor deze groep weinig aanbod voor doorscholing. Hoe blijven zij betrokken bij innovaties en wat hebben zij nodig?

Zorgmedewerkers moeten hun werk goed en met plezier kunnen blijven doen, ook als dat met minder mensen gedaan moet worden. Innovatie door middel van digitalisering en inzet van technologie biedt veel kansen om werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen, bijvoorbeeld door het verlichten van zware en administratieve taken. Onbekendheid met technologie en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden bij de zorgmedewerkers worden vaak genoemd als belemmeringen om deze kansen succesvol te kunnen verzilveren. We willen weten waar de behoefte aan bijscholing is, hoe dat het beste vorm gegeven en aangeboden kan worden en hoe we dat regionaal met elkaar op kunnen pakken.

Samen met jullie willen we een beweging op gang brengen om regionaal samen te werken aan het ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden rond digitalisering en technologie op het thema duurzame inzetbaarheid. Dit vanuit de gedachte van het metrolijnconcept van de Smart Makers Academy op passende en inzichtelijke wijze voor de doelgroep. Als fundament om implementatiekracht van innovaties met technologie en digitalisering te verhogen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Het programma

14.00 – 14.05 uur
Welkom door de dagvoorzitter VBZ-innovatienetwerk

14.05 – 14.10 uur
Introductie Campus Nova College door practor zorg- en welzijnstechnologie Sander Boelsma

14.10 – 14.20 uur
Inleiding op het thema Duurzame Inzetbaarheid: wat is dat en wat heeft technologie daarmee te maken? door Gerrit Oostendorp

14.20- 14.20 uur
Inspiratiesessie Groep 1: demonstratie van zorgtechnologie in het inNovatieLab

14.20 – 14.40 uur
Inspiratiesessie Groep 2: rondleiding door het nieuwe Care gebouw

14.40- 15.00 uur
Inspiratiesessie Groep 1: rondleiding door het nieuwe Care gebouw

14.40 – 15.00 uur
Inspiratiesessie Groep 2: demonstratie van zorgtechnologie in het inNovatieLab

15.00 – 15.20 uur
Verkenning van een regionale samenwerking aan de hand van het metrolijnconcept, door Tim van der Voord programmamanager Smart Makers Academy (samenwerkingsverband Nova College, 3D Makers Zone, Inholland en meer)

15.20 – 16.30 uur
Aan de hand van design thinking verkennen we waar de grootste uitdagingen en kansen liggen. In maximaal 4 groepen van 6/7 deelnemers gaan we het hebben over het verhogen van de duurzame inzetbaarheid door middel van het metrolijnconcept.

16.30 – 16.45 uur
Wrap up – interactief  – door middel van een werkvorm waarmee we het net ophalen. Welke kansen zie je en welke zorgen heb je? Wat is er nodig? Hoe sluit dit aan op de praktijk en welke scholing is nodig?

16.45 – 17.15 uur
Netwerken met een hapje en drankje

Praktische gegevens

Datum: 7 december 2021
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur en na afloop is er tijd om te netwerken met een hapje en een drankje)
Locatie: Nova inNovatieLab, Campus Zijlweg, Haarlem
Voor wie: sVBZ-Innovatienetwerk, zorgmedewerkers MBO niveau 1 t/m 4 en HR-managers

We vragen HR-managers en leden van het VBZ-innovatienetwerk nadrukkelijk om 1 of 2 zorgmedewerkers van MBO-niveau 1 t/m 4 mee te nemen.

Laat op tijd weten of en met wie je komt, want er kunnen maximaal 28 personen deelnemen. Meld je aan bij Marike Groenendijk via de onderstaande button.

Tot 7 december! 

AangepastIMG_1295.3

Marike Groenendijk

Programmacoördinator Sociale & technologische innovatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *