Maandag 28 juni | 2021

8 juli bijeenkomst Innovatienetwerk

Ons netwerk streeft naar toegankelijke en betaalbare zorg door het stimuleren en versnellen van de inzet van slimme zorginnovaties door inspireren, kennisdeling, experimenteren en samenwerking.

Donderdag 8 juli van 10.00-12.00 uur

Als innovatienetwerk verbinden we zorg & welzijnsorganisaties en andere relevante stakeholders. Tijdens de maandelijkse innovatienetwerkbijeenkomsten delen we kennis en ervaring uit de praktijk, met als doel om van elkaar te leren, te experimenteren en waar nuttig samen te werken. Op die manier willen we de implementatie van slimme zorginnovaties versnellen.

Donderdag 8 juli van 10.00-12.00 uur organiseert samen Voor Betere Zorg een bijeenkomt voor het Innovatienetwerk voor onze leden en geïnteresseerden.

Het programma:

1. Welkom

2. Pitch – Carmen van Egmond (gast)

3. Het programma Medewerker en Technologie (M&T)Rens de Boer (WZW)
M&T is een programma om de technologische innovatiekracht in de gehele organisatie een boost te geven. Rens de Boer vertelt hier meer over en laat zien wat de mogelijkheden voor jouw organisatie kunnen zijn.

4. Dolce Vita – Robert Thijssen (Sigra) en Rob van der Mei (CWI)
Dolce Vita staat voor ‘Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care Systeem. In een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC (locatie AMC), CWI, VU, Ahti en Sigra is besloten de knelpunten aan te pakken en de ontwikkeling van een geïntegreerde planningsaanpak op macroniveau te vergemakkelijken. Hiervoor ontwikkelen ze een innovatief datamodel. Enerzijds maakt dit datamodel de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker. Anderzijds kan het ‘what-if’ scenario’s genereren. Dit maakt het voor de zorgsector als geheel mogelijk om in het systeem van acute ouderenzorg gemeenschappelijke voorspellingen te doen over de gevolgen van:
– korte termijn beslissingen (capaciteitsplanning, voorkeuren van patiënten etc.)
– lange termijn beleidsveranderingen (investeringen en innovaties etc.)

Met dit project willen ze de transparantie in het ouderenzorgsysteem verbeteren en systeembrede optimalisatie ondersteunen. De ambitie is dat elke kwetsbare oudere de juiste zorg krijgt, op de juiste plaats en op het juiste moment dat leidt tot de juiste resultaten tegen betaalbare kosten. Nu het vierjarige project één jaar onderweg is zijn de resultaten veelbelovend en is het tijd om dit te delen.

5. Ruimte voor dialoog

6. Afsluiting

Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd, meld je dan aan bij Marike Groenendijk via de onderstaande button.

De volgende innovatienetwerkbijeenkomst staat gepland op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Tot 8 juli! Het wordt weer een interessante ochtend.

AangepastIMG_1295.3

Marike Groenendijk

Programmacoördinator Sociale & technologische innovatie