Maandag 28 juni | 2021

Netwerk 'Ontwerpen van een moderne HR-cyclus'

De bijeenkomst is exclusief bedoeld voor leden die de komende periode aan de slag gaan met dialoogontwikkeling en het goede gesprek.

Maandag 28 juni van 13.00 - 15.00 uur

In de masterclass van 31 mei jl. heeft K. Wawoe ons meegenomen in het voeren van het goede gesprek om te komen tot vitale organisaties & vitale medewerkers. We zijn geïnspireerd voor het vernieuwen van onze eigen Hr-cyclus. VBZ faciliteert de zorgorganisaties die ermee aan de slag willen.

De context

In vele cao’s is afgesproken dat er minimaal een keer per jaar een jaargesprek of functioneringsgesprek moet worden gehouden. Vele organisaties hebben instrumenten voor deze gesprekken. De vraag is of deze gesprekken gehouden worden en wat de impact ervan is? Er is veel kritiek op de traditionele gesprekcyclus: feedback dien je continu te geven en niet wachten tot het jaarlijkse gesprek. Om te kunnen ontwikkelen en presteren heb je continu dialoog en een open feedback- en evaluatiecultuur nodig. Formele functionerings- evaluatie- en coachingsgesprekken zijn alleen nodig bij ‘onvoldoende functioneren’. Maar hoe organiseer je continu dialoog als span of control/span of attention meer dan 1 op 50 is? Hoe geef je vorm aan een feedback- en evaluatiecultuur en hoe kan een HR-cyclus dat proces ondersteunen?

Sterke kanten benadering

De potentie van je medewerkers, je teams en de organisatie optimaal benutten. Het klinkt eenvoudig, maar in de weerbarstige praktijk gaat dit niet vanzelf. In de traditionele HR-cyclus ligt vaak de nadruk op de beperkingen en het ontwikkelen van zwakke kanten. Deze negatieve focus bleek weinig positieve effecten te generen. Door hieraan te werken kunnen mensen zich ontwikkelen tot middelmatigheid, maar niet floreren. Een moderne HR-cyclus richt zich op de mogelijkheden en sterke kanten van medewerkers: het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van medewerkers om het verschil te maken. We verkennen samen hoe we sterke kanten benadering kunnen integreren in een moderne HR-cyclus.

Organisatieklimaat, leiderschap en zelfleiderschap

Een goed ontwerp van een nieuwe cyclus is belangrijk, maar is garantie voor succes. Mensen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Wanneer we mensen waarderend benaderen nodigen wij hen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst en leiderschap te tonen: een waarderende leidinggevende fungeert als een belangrijke energiebron en creëert een positief werk- en organisatieklimaat om te floreren. Maar een leidinggevende kan ook een stressbron zijn én is een van de belangrijkste reden om een organisatie te verlaten. Investeren in leidinggevenden om het goede gesprek te voeren en het goede te doen loont. Met een goede context (feedback- en evaluatiecultuur, en leidinggevende als energiebron) maak je het verschil. Hoe neem je de context mee bij het introduceren van een nieuwe HR-cyclus? Tot slot zullen we ook het zelfleiderschap van medewerkers integreren in HR-cyclus.

28 juni SAMEN programma ontwikkelen & aan de slag

De netwerkbijeenkomst van 28 juni a.s. is bedoeld voor de organisaties die de komende periode aan de slag willen met dialoogontwikkeling en een moderne HR-cyclus. In de sessies delen we de eigen ervaringen met elkaar, we inspireren en leren van elkaar. Zo nodig halen we een expert bij onze sessies, zoals voor ‘sterke kanten benadering’ of voor ‘functioneringsgesprekken in Teams’ (FIT). Of we nodigen een organisatie uit om de ‘best practice’ ervaringen met ons te delen zoals met FIT, sterke kanten en andere thema’s die in de groep leven. Tot slot hebben vele organisaties in het kader van SectorplanPlus subsidie aangevraagd. We verkennen in de sessies ook de mogelijkheid voor het inzetten van diverse subsidies om een eigen programma in de eigen organisaties te financieren.  

Voorbereiden van 28 juni              

Op 28 juni gaan we interactief verkennen waar iedere organisatie staat? We verkennen de context van de deelnemende organisaties om zo ook de behoeften en wensen scherp te krijgen, en vertalen deze dan naar een programma. Telkens bepalen we waar de volgende sessie over zal gaan en geven samen een invulling daaraan. Het is een co-creatieproces, waarbij van iedereen een actieve deelname wordt verwacht. We maken daarmee een start door een voorbereiding door de deelnemende organisaties. Op 28 juni krijgt elke organisatie de gelegenheid om de eigen context te schetsen en presenteren. Op basis daarvan inventariseren we de vragen, behoeften en wensen en vertalen het naar een programma.

Aanmelden

Belangstelling? Dan graag je interesse kenbaar maken zodat we samen vooraf de voorbereiding doen. Geïnteresseerde organisaties krijgen vervolgens uitnodiging voor de online bijeenkomt via Teams. 

Datum:         maandag 28 juni 2021
Tijd:               13.00 – 15.00 uur
Locatie:        online, via Microsoft Teams 

Doelgroep
HR-professionals en HR-managers

Tot 28 juni!

Cafer Yigit

Adviseur vitale organisaties & vitale medewerkers