Woensdag 16 juni | 2021

Vacaturepeiling voorjaar 2021 is uit

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het voorjaar van 2021 naar schatting 3500 vacatures open in zorg & welzijn. Hoewel in 2020 een daling was te zien in het aantal openstaande vacatures, lijkt het aantal vacatures nu weer toe te nemen. Het aantal openstaande vacatures is nagenoeg gelijk aan de eerste golf van de coronacrisis. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2021 van Sigra, samen Voor Betere Zorg en Zowelwerk.

Het totaal aantal gemelde openstaande vacatures (2.527) steeg ten opzichte van het najaar van 2020 (2.065) en is daarmee nagenoeg gelijk aan het aantal openstaande vacatures in het voorjaar van 2020 (2.403). Dit geldt ook voor de vacaturegraad. Deze daalde van 2,4 in het voorjaar 2020 naar 2,2 in het najaar en steeg in 2021 weer naar 2,5. Echter, het aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft verder dalen. Waar in het voorjaar van 2020 60% van de vacatures lang onvervuld bleven (> 3 maanden) was dat nu minder het geval (48%). Flevoland is de enige regio waar een stijging is te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures (43% naar 56%).

In het voorjaar van 2021 is met name een daling te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de sector ziekenhuizen en VVT. Waar in het voorjaar 2020 65% van de vacatures in het ziekenhuis moeilijk vervulbaar is, gaat dit nu om 40%. De vacaturegraad in de sector ziekenhuizen is echter verdubbeld (van 1,1 naar 2,2). Dit betekent dat per 100 medewerkers meer vacatures openstaan, dan in het voorjaar van 2020.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de VVT is gedaald van 64% naar 57%.  Mogelijke verklaring is dat organisaties vacatures op andere manieren vervullen door de huidige context van Covid-19.

Daling vacatures in de regio’s Kennmerland, Amstelland en Meerlanden

In de regio’s buiten het werkgebied van samen Voor Betere Zorg, waarin deze vacaturepeiling wordt
gehouden, meldden organisaties over het algemeen meer vacatures dan in het voorjaar 2020. Opvallend is dat in deze regio echter een daling te zien is. De vacaturegraad stijgt daarentegen wel. Met name in de GGZ is een sterke stijging te zien in de vacaturegraad ten opzichte van het voorjaar 2020. Vergelijkbaar met de andere regio’s neemt het percentage moeilijk vervulbare vacatures af. Dit geldt vooral voor de sector GGZ waar een daling is te zien van 56% naar 28%.

Effect coronacrisis per sector: grote verschillen

De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. Vanuit de zorgsector is er nog steeds veel vraag. Een groot aantal beroepen staat in de lijst kansrijke beroepen door het UWV.

Het totaal aantal gemelde openstaande vacatures (2.527) steeg ten opzichte van het najaar van 2020 (2.065) en is daarmee nagenoeg gelijk aan het aantal openstaande vacatures in het voorjaar van 2020 (2.403). Dit geldt ook voor de vacaturegraad. Deze daalde van 2,4 in het voorjaar 2020 naar 2,2 in het najaar en steeg in 2021 weer naar 2,5. Echter, het aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft verder dalen. Waar in het voorjaar van 2020 60% van de vacatures lang onvervuld bleven (> 3 maanden) was dat nu minder het geval (48%). Flevoland is de enige regio waar een stijging is te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures (43% naar 56%).

In het voorjaar van 2021 is met name een daling te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de sector ziekenhuizen en VVT. Waar in het voorjaar 2020 65% van de vacatures in het ziekenhuis moeilijk vervulbaar is, gaat dit nu om 40%. De vacaturegraad in de sector ziekenhuizen is echter verdubbeld (van 1,1 naar 2,2). Dit betekent dat per 100 medewerkers meer vacatures openstaan, dan in het voorjaar van 2020.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de VVT is gedaald van 64% naar 57%.  Mogelijke verklaring is dat organisaties vacatures op andere manieren vervullen door de huidige context van Covid-19.

samen Voor Betere Zorg

Opvallend is dat in de regio’s buiten het werkgebied van samen Voor Betere Zorg, waarin deze vacaturepeiling wordt
gehouden, meldden organisaties over het algemeen meer vacatures dan in het voorjaar 2020. In deze
regio is echter een daling te zien. De vacaturegraad stijgt daarentegen wel. Met name in de GGZ is een
sterke stijging te zien in de vacaturegraad ten opzichte van het voorjaar 2020. Vergelijkbaar met de
andere regio’s neemt het percentage moeilijk vervulbare vacatures af. Dit geldt vooral voor de sector GGZ
waar een daling is te zien van 56% naar 28%. 

Effect coronacrisis per sector: grote verschillen

De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. Vanuit de zorgsector is er nog steeds veel vraag. Een groot aantal beroepen staat in de lijst kansrijke beroepen door het UWV.