30 mei | 2021

Loket voor subsidieaanvragen coronabanen opent opnieuw

Vooraankondiging: loket voor subsidieaanvragen coronabanen opent opnieuw

Vanwege verlenging van de subsidieregeling coronabanen in de zorg wordt een tweede tijdvak van het subsidieloket op zo kort mogelijke termijn opengesteld. Voor het tweede tijdvak is € 40 mln. beschikbaar. Subsidie is mogelijk voor een periode van maximaal 6 maanden, binnen de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De voorwaarden blijven nagenoeg gelijk aan die over het eerste tijdvak. De subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant. Zodra we bericht hebben wanneer het loket daadwerkelijk open gaat, laten we dat weten middels een nieuwsbericht op de website van samen Voor Betere Zorg. Daarnaast verwijzen wij je voor de meest recente informatie graag naar de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Tijd voor MAX, eenmalig gebruik voor uitzending

Roos Luthart

Regio coördinator Infopuntzorg