27 mei | 2021

Netwerk Palliatieve Zorg in het nieuw

Netwerk Palliatieve Zorg in een nieuwe huisstijl

38 zorgorganisaties uit de regio hebben zich begin 2021 opnieuw verbonden aan de netwerken palliatieve zorg. Bestuurders, artsen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers woonden online het feestelijke ‘tekenmoment’ van het Convenant 2021-2024 bij. Deze hernieuwde samenwerking was reden om het logo en de huisstijl van Netwerk Palliatieve Zorg Midden- & Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden te vernieuwen.

Het logo past bij de ontwikkelingen en ambities voor de toekomst. Professioneel, verbindend en helder. Ook onze nieuwsbrieven en uitnodigingen zijn in het nieuw gestoken en de website is overgegaan naar Palliaweb.

Jaarbericht 2020 verschenen

De uitbraak van covid-19 en de maatregelen die volgden om besmettingen te voorkomen maakten 2020 voor palliatieve patiënten, hun naasten en zorgverleners tot een heftig jaar. De ontwikkelingen rondom corona maakten het belang van goede palliatieve zorg en het aangaan van gesprekken over behandelwensen heel zichtbaar. Door de tomeloze inzet van alle deelnemers aan het netwerk hebben we afgelopen jaar veel bereikt. In ons jaarbericht doen we hiervan uitgebreid verslag. 

Inmiddels zijn de eerste maanden van 2021 alweer voorbij. Dit jaar richten we ons met name op de transmurale samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, hospices en andere disciplines vanuit de vraag: hoe organiseer je goede palliatieve zorg thuis? Ook besteden we aandacht aan proactieve zorgplanning en deskundigheidsbevordering.

Bezoek de website van Netwerk Palliatieve Zorg voor het Jaarbericht 2020.

Aangepast Andrea .2

Andrea van der Veen

Netwerkcoördinator palliatieve zorg