Maandag 31 mei | 2021

Masterclass 'het goede gesprek''

Deze bijeenkomst is bedoeld voor HR-professionals en organisaties die aan de slag willen met het goede gesprek. 

Maandag 31 mei van 14.30 - 16.30 uur via Teams

Afgelopen najaar hebben we met elkaar het kompas ‘Goed werk & Goed werkgeverschap’ ontwikkeld. Met de masterclasses agenderen we in het kompas geformuleerde speerpunten. Deze masterclass gaat over het voeren van het goede gesprek als fundament om te komen tot vitale organisaties & vitale medewerkers.

In vele organisaties komt een medewerker pas in het vizier als er een ziekmelding is. De betreffende medewerker krijgt veel aandacht om de terugkeer in het arbeidsproces te bespoedigen. Na een betermelding gaat iedereen over tot de orde van de dag. Waarom? ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ (E. Berne). Mensen willen van nature groeien, zich ontwikkelen, beter worden en beter presteren. Waarom stoppen we dan met aandacht na betermelding?

Heliomare, ActiVite en Ons Tweede Thuis hebben de laagste verzuimcijfers voor de eigen sector in coronajaar 2020, bleek uit jaarlijks Vernet Health Ranking. We hebben recentelijk het ‘geheim’ van deze drie organisaties in een regionale bijeenkomt verkend. Bij het doorvragen bleek dat alle drie erin zijn geslaagd om extra aandacht en waardering voor de zorgprofessionals in 2020 te organiseren. Aandacht werkt! Hoe houden we de aandacht, ook in het postcoronatijdperk vast.

Dr. Kilian Wawoe 

‘Traditionele functionerings- of jaargesprekken zijn vaak gericht op het problematiseren van zwakke kanten en op hoe je je kunt ontwikkelen tot middelmatigheid i.p.v. het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van sterke kanten om te excelleren. Daarom werken ze ook niet afdoende’, aldus K. Wawoe. Kilian pleit niet voor het dogen van onder presteren, maar doet een pleidooi voor het aangaan van dialoog en het voeren van het goede gesprek om prestaties en vitaliteit te verbeteren.

In de masterclass van 31 mei zal Kilian ons meenemen in het voeren van het goede gesprek om prestaties te verbeteren, om zo te komen tot vitale organisaties & vitale medewerkers. Kilian zal ons inspireren en handvatten geven voor het vernieuwen van HR-beleid en instrumenten. 

Dr. Kilian Wawoe was lang werkzaam bij de ABN-AMRO Bank in verschillende HR-functies. Thans is hij werkzaam als parttime docent HRM aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast is hij consultant, schrijver en public speaker.

Datum:           Maandag 31 mei 2021

Tijd:                 14.30 – 16.30 uur (let op: tijdstip is gewijzigd)

Locatie:           via MS Teams

Aanmelden

Bij ons bekende HR-professionals krijgen automatisch een uitnodiging via de mail/Teams. Overige professionals kunnen hun interesse kenbaar maken, waarna ze een uitnodiging zullen krijgen. 

Tot 31 mei!