18 mei | 2021

Digitaal vaardig: nieuw emagazine & kick off ontwikkelcoalitie

Samen digitaal vaardig: nieuw emagazine & kick off ontwikkelcoaltie

Leden van samen Voor Betere Zorg (VBZ) en Sigra hebben de krachten gebundeld om samen te werken aan het verbeteren van digitale vaardigheden. Samen willen we eraan bijdragen dat alle organisaties en cliënten mee kunnen blijven doen, vooral nu de wereld om ons heen verwacht dat er digitaal gewerkt wordt en dit extra digitale vaardigheden vereist. Het emagazine ‘Samen digitaal vaardig in zorg en welzijn’ is nu geactualiseerd.

Op donderdag 29 juni organiseert samen Voor Betere Zorg de kick off van de ontwikkelcoalitie Samen digitaal vaardig in zorg & welzijn.  

Nieuwe editie emagazine

In de tweede versie van het emagazine vind je de ervaringen van collega-organisaties, feiten, suggesties en kennis. Het biedt inspiratie en concrete handvatten om werk te maken van het verbeteren van de digitale vaardigheden.
Het maakt niet uit in welke fase de organisatie zich momenteel bevind; er wordt inspiratie geboden hoe je een project kunt initiëren, uitvoeren én borgen. Het is een compleet magazine voor iedereen die zich in meer of mindere mate wil inzetten om de organisatie en haar medewerkers meer digivaardig te maken en daarmee wil voorbereiden op een meer digitale toekomst.

Kick off ontwikkelcoalitie Samen digitaal vaardig in zorg & welzijn
Save the date 29 juni 15.00-16.30 uur

Donderdag 29 juni tussen 15.00-16.30 uur staat de digitale kick off van de VBZ ontwikkelcoalitie samen digitaal vaardig in zorg & welzijn gepland. In de uitvraag van de regionale strategische opleidingsplanning 2021 hebben leden aangegeven deel te willen nemen aan deze ontwikkelcoalitie om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en op die manier stappen te kunnen zetten in het digitaal vaardig maken of te houden van de eigen organisatie. De sessie wordt begeleid door VBZ adviseurs Roos Luthart & Inge Müller. Zij brengen tevens de nieuwste landelijke inzichten op het gebied van digitale vaardigheden in. De ontwikkelcoalitie is bedoeld voor iedereen die actief betrokken is bij het verbeteren en onderhouden van de digitale vaardigheden in de eigen organisatie. Komend jaar komt de ontwikkelcoalitie eenmaal in de acht weken bij elkaar. Wil jij bijdragen aan een sessie of heb je wensen voor de inhoud, laat het ons alvast weten!

Waarom aandacht voor digitale vaardigheden?

Leden willen graag snel toegang tot beschikbare (regionale en landelijke) kennis over digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een inventarisatie onder de leden van samen Voor Betere Zorg (VBZ) en Sigra naar (samenwerkings) behoeften op het gebied van het verbeteren van de digitale vaardigheden van de organisatie en hun cliënten. Daarnaast willen de organisaties in deze regio’ s van elkaar weten wie met het verbeteren van digitale vaardigheden bezig is, om zo sneller in contact met elkaar te komen en kennis uit te wisselen. Dit doen we door middel van het emagazine, de ontwikkelcoalitie en lunchsessies. 

Voor wie?

De informatie in dit emagazine is voor degenen die binnen een zorgorganisatie actief aan de slag zijn of gaan met het verbeteren van digitale vaardigheden. Denk aan HR, HR Development (opleiders) en ICT-professionals, locatiemanagers, en beleids- en kwaliteitsadviseurs. Maar ook voor bestuurders zijn er interessante inzichten te vinden over de nut en noodzaak van het werken aan digitale vaardigheden.

Meld je aan voor de ontwikkelcoalitie