18 mei | 2021

Kom naar de ALV op 24 juni

Samen Voor Betere Zorg organiseert op donderdag 24 juni 2021 van 16.00-18.00 uur een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV).

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering samen Voor Betere Zorg

Samen Voor Betere Zorg organiseert op donderdag 24 juni 2021 van 16.00-18.00 uur een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit.
Meld je aan via de aanmeldknop onderaan deze uitnodiging.

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering van 24 november 2020 hebben de leden van samen Voor Betere Zorg goedkeuring gegeven om het samenwerkingsscenario ‘Integreren van verenigingen en bureaus Sigra en samen Voor Betere Zorg’ verder uit te werken. Graag presenteren bestuur en directie tijdens de ALV op 24 juni 2021 de uitkomsten van deze verkenning en schetsen wij de contouren van de nieuwe organisatie: het samenwerkingsverband van zorg- & welzijnsorganisaties in Noord-Holland. Het voorgenomen besluit tot integratie van beide samenwerkingsverbanden wordt in een beslisdocument tijdig aan je voorgelegd.

In de ALV vragen wij je om een formeel besluit tot GO of NO-GO voor de integratie van beide samenwerkingsverbanden.
Een historisch moment waarbij draagvlak en commitment van jou als lid belangrijk is. We hopen dat alle leden aanwezig zijn om hun stem te laten gelden en uit te brengen.

Daarna kan bij een ja/go het implementatieplan – als apart hoofdstuk in het beslisdocument – in detail worden uitgewerkt en uitgevoerd. Eventuele statuten-, naams-, en bestuurswijzigingen komen in een latere ALV aan bod.

Het tweede agendapunt betreft het akkoord van de leden voor de jaarrekeningen 2019 (de ALV mei/juni 2020 is vanwege corona niet doorgegaan) én 2020 van de stichting samen Voor Betere Zorg.

In het tweede uur van de ALV komt een inhoudelijk thema aan de orde, dat wordt op dit moment voorbereid.

Wie zien je graag de 24e. Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier.

Meld je aan voor dit event